Home | Contact Us | Site Map | ENGLISH
 
 
 

sacred_relic Indonesian Defacers 0wn3d you,.. : )

9 เมษายน 255 1  โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท   :  มูลนิธิไทยคมผู้จัดทำหนังสือ “ ปั้นเด็กไทยให้เรียน และ รู้โลก คิดเป็น ทำเป็น”  ได้ เรียนเชิญ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  ผู้ก่อตั้ง และ ประธานมูลนิธิไทยคม  แสดงปาฐกถา แก่แขกรับเชิญและสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “ ปั้นเด็กไทยให้เรียน และ รู้โลก คิดเป็น ทำเป็น”   ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งที่อุดมไปด้วย คุณค่า สาระ  และที่สำคัญเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ของการเปิดมิติใหม่ ทางการศึกษาของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนไทยให้ก้าวทันโลกและนานาอารยะประเทศในอนาคต   อนาคตของเด็กไทย  ก็คือ อนาคตของประเทศไทย    
 

“ ปั้นเด็กไทยให้เรียน และ รู้โลก คิดเป็น ทำเป็น” เป็นการประมวลสุนทรพจน์และคำปราศรัยในวาระต่างๆ ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยและทิศทางของการศึกษาสมัยใหม่ผ่านวิสัยทัศน์ ของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ  ชินวัตร สมัยครั้งยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่แนวคิดในสุนทรพจน์ต่างๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้กลับยิ่งทันสมัย ล้ำกาลเวลา  ให้ข้อคิดที่ทรงคุณค่า และ ชวนติดตาม ด้วยการเล่าเรื่องสอดแทรกถึงชีวิตและประสบการณ์จริงจากชีวิตของท่านเอง  เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มูลนิธิไทยคมจึงได้นำบทสัมภาษณ์พิเศษ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ที่เปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก นำมาลงในช่วงแรกของหนังสืออีกด้วย  ผู้อ่านจะสามารถสัมผัสมุมมองและตัวตนของท่าน พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร  กับอีกหนึ่งบทบาทของอดีตท่านนายกรัฐมนตรี  ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิไทยคม  

จากบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ได้ตอบคำถามและอธิบายถึงแนวคิดและความมุ่งมั่นของท่าน ที่มีต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและการศึกษามากกว่าสิ่งอื่น โดยท่านได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นว่า “.....ถ้าคนไม่ฉลาด  คนก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้  ไม่มีทางเลยที่จะสร้างประเทศให้เข้มแข้งได้...เพราะถ้าเปรียบเสมือนคนเป็นเซลล์ในร่างกายของมนุษย์  หากทุกเซลล์แข็งแรงมนุษย์ก็แข็งแรง ถ้าทุกเซลล์อ่อนแอ มนุษย์ก็อ่อนแอ ซึ่งความแข็งแรงนั้น หมายถึงแข็งแรงด้วย กาย ด้วยจิต และ ด้วยปัญญา”

ในฐานะประธานมูลนิธิฯ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ว่า 10 กว่าที่ผ่านมา   “มูลนิธิไทยคม ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงที่เรายิงดาวเทียมไทยคม  แล้วมองถึงเด็กที่อยู่ชนบทห่างไกล โรงเรียนก็ไม่ค่อยพอ มาเรียนหนังสือก็ลำบาก เมื่อโรงเรียนห่างไกลก็มีปัญหาเรื่องของการรับรู้ข่าวสาร เลยคิดตั้งมูลนิธิไทยคมขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนทางไกล (Distance Learning) โดยใช้จานดาวเทียมไปติดไว้ตามหมู่บ้าน เพื่อจะไปช่วยพัฒนาการศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียม.....”     โดยท่านประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวต่อว่า “จากปรัชญาแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อครอบครัว  สังคม  และ  ประเทศชาติ  ด้วยพันธนาการและเจตนารมณ์ที่แน่วแน่    มูลนิธิฯ   จึงได้มุ่งมั่นและทุ่มเททุกวิถีทางที่จะร่วมในการพัฒนาการศึกษา  การเรียนรู้  และ การเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส  ทั้งที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร  ในชนบท และ ในเมืองหลวง ให้ได้เริ่มต้นตั้งแต่ในปฐมวัย  เพื่อปลูกฝังรากฐานให้เด็กไทย  สามารถที่จะ ... คิดเป็น และ ทำเป็น  พร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก”  

ในทุกๆ ปี ทางมูลนิธิได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการศึกษามากมาย โดยเฉพาะ การมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์   อีกทั้งยังได้วางแผนงานที่จะให้การสนับสนุน การศึกษาของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง มีโครงการเปิดประสบการณ์ระดับโลกแก่เยาวชนไทยโดยพาไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ,  จัดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์  และ การนำการแสดงผลงานและนิทรรศการการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาแสดงให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปสัมผัสเพื่อก้าวทันโลกยุคใหม่  ล่าสุดได้ให้การสนับสนุนเป็นเงิน 240 ล้านบาท  ในการสร้างอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนเรื่องการเรียนการสอบแบบ Innovative Learning  เป็นต้น

พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ กล่าวเสริมว่า “ถ้าเราไม่ลงทุนกับเด็กวันนี้  ก็เท่ากับไม่ลงทุนสำหรับอนาคตเรา การสร้างความรู้ ความสามารถให้กับเด็กวันนี้  เราก็จะขายสิ่งที่เป็น wisdom สิ่งที่เป็นปัญญา  เพราะวันนี้เรากำลังแข่งขันในสิ่งที่เรียกว่าเป็น wisdom game  เราไม่ได้แข่งในเรื่องอื่น  เขาแข่ง wisdom กันทั้งโลก  ลงทุนสร้างปัญญาและสมองของคนไทยนั่น เท่าไหร่ก็ต้องลงทุน วันนี้เราต้องอยู่เพื่อเด็ก ไม่ใช่เด็กอยู่เพื่อเรา ผมอยากเห็นสังคมไทย เป็นสังคมที่สร้างบรรยากาศของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับคนไทยทั้งชาติ”

มูลนิธิไทยคม จึงมีความเชื่อมั่นว่า  สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแรงและมั่งคงให้กับประเทศ โลกปัจจุบันกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่การเป็น สังคมฐานความรู้   เป็นสังคมที่ต้องแข่งขันกันด้วยสมอง  ซึ่งคำว่า สมอง  นั้นมีนัยมากมาย หนึ่ง คือ ความรู้  และ  สอง คือ คิดเป็น   สิ่งเหล่านี้คือความสำคัญและความจำเป็นอย่างรีบด่วนที่ทุกคนจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในการเตรียมบุคคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทยของเรา  เพื่อลูกหลาน ของเราเหล่านี้  จะได้มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และ สติปัญญา ที่ทัดเทียมและเท่าทันกับการปรับเปลี่ยนของโลกในทุกวันนี้

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูวีดีโอตอนที่ 1 : http://www.thaicomweb.org/VDO/Thaksin9408A.htm
 • ดูวีดีโอตอนที่ 2: http://www.thaicomweb.org/VDO/Thaksin9408B.htm
 •  
   
   

  มูลนิธิไทยคม 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 02-949-2694 โทรสาร 02-949-2677-8
  Copyright 2008 (c) Thaicom Foundation. All rights reserved.


  Since : Oct 08 : Version 4