boffice/store/news/news-25.jpg โครงการทุนสู่ฝัน สันกำแพง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 มูลนิธิไทยคม นำโดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิไทยคม จัดพิธีมอบทุน “โครงการทุนสู่ฝัน สันกำแพง” พร้อมมอบ “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 92 ชุด” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 มูลนิธิไทยคม นำโดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไทยคม จัดพิธีมอบทุน “โครงการทุนสู่ฝัน สันกำแพง” จำนวน 101 ทุน ทุนละ 2500 บาท สำหรับภาคการเรียนที่ 2/2550 แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 20 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาของ อ.สันกำแพง เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น boffice/store/news/newssub-101.jpg boffice/store/news/newssub-102.jpg boffice/store/news/newssub-103.jpg พร้อมมอบ “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 92 ชุด” เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้แนวใหม่ “การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” (Innovative Learning) ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี โกศล ปราคำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ boffice/store/news/newssub-104.jpg boffice/store/news/newssub-105.jpg ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไทยคม กล่าวว่า “มูลนิธิไทยคม มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา อันจะเป็นส่วนพัฒนาทักษะความรู้ของเยาวชนไทยให้ช่วยเหลือตนเอง สังคม ตลอดจนประเทศชาติได้ จึงได้เข้ามาช่วยสร้างฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง ด้วยการมอบทุนการศึกษาใน “โครงการทุนสู่ฝัน สันกำแพง” แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ที่ครูอาจารย์ได้พิจารณาคัดเลือกว่าน้องๆ ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนไทยมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะทำให้เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป”<br><br>“พร้อมกันนี้ เพื่อต่อยอดและเน้นย้ำจุดประสงค์หลักของมูลนิธิไทยคม ในการเป็นมูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลังจากที่มูลนิธิไทยคมเพิ่งได้ทำพิธีเปิด “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” (Innovative Learning Institute) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้เป็นอาคารเรียนตัวอย่างในการบริหารจัดการและประสานงานที่ทันสมัย พร้อมสรรพ และครบครันในการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการภายใต้ “การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” แนวทางการเรียนรู้แนวใหม่ ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการด้วยเทคโนโลยี วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรมจรรยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แล้วนั้น มูลนิธิไทยคม ได้เล็งเห็นศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนบ้านสันกำแพง อันเป็นโรงเรียนนำร่องในการนำแนวการเรียนการสอนแบบ “การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” ที่มูลนิธิไทยคมสนับสนุนมาโดยตลอด จึงได้มอบ “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 92 ชุด” แก่โรงเรียนบ้านสันกำแพง เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่แนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในระดับนักเรียนและชุมชน ร่วมทั้งใช้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล การจัดทำโครงงาน เพื่อพัฒนาตนเอง และชุมชน โดยสามารถนำผลของโครงงานไปใช้ได้จริง ทั้งในรูปแบบดิจิตอลและอนาลอกต่อไป อันจะยังประโยชน์แก่เยาวชน และชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเอง” boffice/store/news/news-26.jpg มูลนิธิไทยคมสานฝันฟุตบอลไทยสู่ระดับโลก กับ สโมสร แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2551 ณ ห้องแถลงข่าวสนามมังคลากีฬาสถาน ได้ร่วมกันจัดแถลงถึงผลสืบเนื่องมาจากโครงการ "มูลนิธิไทยคมสานฝันฟุตบอลไทยสู่ระดับโลก กับ สโมสร แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ครั้งที่ 1" ที่ทางมูลนิธิไทยคมได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2551 ณ ห้องแถลงข่าวสนามมังคลากีฬาสถาน โดยคุณวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย,คุณเศรษฐา ทวีสิน ผู้ช่วยผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย คุณชาญวิทย์ ผลชีวิน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ได้ร่วมกันแถลงถึงผลสืบเนื่องมาจากโครงการ "มูลนิธิไทยคมสานฝันฟุตบอลไทยสู่ระดับโลก กับ สโมสร แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ครั้งที่ 1" ที่ทางมูลนิธิไทยคมได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมไปถึงช่วยประสานงานกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ เชิญทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดฟุตบอลโลก ชุดเยาวชนไทย และสตาฟฟ์โค้ชทีมชาติไทยให้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6-17 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งผลที่ได้รับจากการเดินทางไปเก็บตัวครั้งที่แล้ว เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง boffice/store/news/newssub-78.jpg สมาคมฟุตบอลฯ จึงติดต่อผ่านมายังมูลนิธิไทยคม เพื่อประสานงานไปยัง สโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เพื่อขอไปเก็บตัวอีกครั้ง สำหรับโครงการ "มูลนิธิไทยคมสานฝันฟุตบอลไทยสู่ระดับโลก กับ สโมสร แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ครั้งที่ 2" ซึ่งทางมูลนิธิไทยคมได้ตอบรับในการเป็นผู้สนับสนุนหลักในการพาทีมชาติไทยไปเก็บตัวครั้งที่ 2 ที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมทีมในการแข่งขันคัดเลือกไปฟุตบอลโลก รอบ 20 ทีมสุดท้าย โดยทางทัพนักกีฬาจะออกเดินทางในวันที่ 12 และจะกลับมาในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2551 boffice/store/news/newssub-79.jpg โดยจะมีการแข่งขันกับทีมญี่ปุ่นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 โดยในครั้งนี้จะมีนักฟุตบอลทีมชาติ และ ทีมงานสตาฟฟ์โค้ช จำนวน 50 รวมทั้ง คุณชาญวิทย์ ผลชีวิน (โค้ชหรั่ง) และคุณเศรษฐา ทวีสิน ผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยร่วมเดินทาง boffice/store/news/newssub-80.jpg อีกทั้ง ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 คุณพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม และ ผ.อ.สโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้เป็นตัวแทนของมูลนิธิไทยคม และสโมสรฯ ในการร่วมส่งนักฟุตบอลทีมชาติไทย ที่กำลังจะเดินทางไปยังสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย, คุณเศรษฐา ทวีสิน ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย คุณชาญวิทย์ ผลชีวัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ให้การต้อนรับ boffice/store/news/news-1.jpg โครงการต่อทุนหนุนฝัน มูลนิธิไทยคมได้จัดงานแถลงข่าวมอบทุนการศึกษาโครงการต่อทุนหนุนฝัน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรม SC Park Hotel มูลนิธิไทยคมได้จัดงานแถลงข่าวมอบทุนการศึกษาโครงการต่อทุนหนุนฝัน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรม SC Park Hotel โดยคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนผู้ได้รับทุนระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 40 คน จากทั่วประเทศ boffice/store/news/newssub-3.gif (1) น้องๆ ตัวแทนผู้ได้รับทุนทั้ง 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม You Can Do It! ในช่วงเช้า<br>(2) บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรม You Can Do It! 1.1 ช่วงเช้าคณะทำงานมูลนิธิไทยคม ได้จัดอบรมโปรแกรม You Can Do It! ให้กับน้องๆ ที่เป็นตัวแทนผู้ได้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจตนเอง และคนรอบข้าง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน boffice/store/news/newssub-4.gif (3) (4) บรรยากาศในงานแถลงข่าวมอบทุนการศึกษา 1.2 ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ได้จัดงานแถลงข่าวและพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ตัวแทนผู้รับทุนทั้ง 40 คนจากทั่วประเทศ ณ ห้องเทพลีลา ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค <br>ภายในงานมีผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และสื่อมวลชนมาร่วมเป็นเกียรติ<br> boffice/store/news/newssub-5.gif (5) คุณยิ่งลักษณ์ และตัวแทนผู้ได้รับทุนการศึกษาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการต่อทุนหนุนฝัน <br>(6) คุณยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้ง 40 คน boffice/store/news/newssub-6.gif 1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ( Press Ad.) ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ <br>ฉบับวันที่ 16-18 สิงหาคม 2550 boffice/store/news/news-3.jpg มูลนิธิไทยคมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการบ้านน้าน้อย คณะทำงานมูลนิธิไทยคม และทีมงานได้ไปเยี่ยมชมโครงการ และสัมภาษณ์นางสนิท ทิพย์นางรอง (น้าน้อย) ถึงเรื่องราว และความเป็นมาของ โครงการที่ดำเนินการ ณ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9 สิงหาคม 2550 คณะทำงานมูลนิธิไทยคม และทีมงานบริษัท SC Matchbox ได้ไปเยี่ยมชมโครงการ และสัมภาษณ์น้าน้อยถึงเรื่องราวและความเป็นมาของโครงการที่น้าน้อยดำเนินการอยู่ อาทิเช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน โครงการแก้มลิง ธนาคารขยะ ร้านค้าชุมชน บัญชีครัวเรือน แปลงพืชผักสวนครัวน้ำหยด boffice/store/news/newssub-8.gif (1) ปุ้ม (ลูกสาวน้าน้อย) กำลังอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลิ่มทอง <br>(2) สภาพภายในศูนย์คอมพิวเตอร์บ้านน้าน้อย boffice/store/news/newssub-9.gif (3) โครงการขุดแก้มลิง เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับการเกษตร <br>(4) ธนาคารขยะชุมชน boffice/store/news/newssub-10.gif (5) ร้านค้าชุมชนที่ชาวบ้านรวมตัวกันก่อตั้งขึ้น<br>(6) แปลงพืชผักสวนครัวน้ำหยด boffice/store/news/newssub-11.gif (7) สัมภาษณ์น้าน้อย และหารือกันเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลังใหม่<br>(8) อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลังใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จากนั้นได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลังใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งน้าน้อยได้ขอการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิไทยคมเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมซึ่งมีขนาดเล็กและคับแคบ boffice/store/news/news-5.jpg คุณยิ่งลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการต่อทุนหนุนฝัน คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม ได้ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปในรายการ คนดีคู่สังคม ทางสถานีโทรทัศน์ UBC True Vision 28 วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2550 เวลา 15.00 น. คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปในรายการ คนดีคู่สังคม เกี่ยวกับมูลนิธิไทยคมถึงความเป็นมาในการจัดตั้ง และเรื่องราวของโครงการต่างๆ ของทางมูลนิธิฯ ณ โรงแรม แกรนด์ มอร์เคียว ฟอร์จูน ซึ่งรายการจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ UBC True Vision 28 ทุกคืนวันจันทร์และวันพุธเวลา 20.00-21.00 น. และออกอากาศซ้ำทาง UBC 09 หรือ UBC TATV 75 ดำเนินรายการโดยคุณเทพสิทธิ์ ประเวหะนาวิน boffice/store/news/newssub-12.gif boffice/store/news/news-28.jpg พิธีเปิดอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิด “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี สร้าง “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” ขนาดความสูง 14 ชั้น พื้นที่ 14,500 ตารางเมตร เพื่อเป็นอาคารเรียนตัวอย่างในการบริหารจัดการและประสานงานทันสมัย ครบครันในการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภายใต้แนวทาง “การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” หรือ innovative learning institute ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี boffice/store/news/newssub-88.jpg โอกาสนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว boffice/store/news/newssub-91.jpg boffice/store/news/newssub-92.jpg และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ นิทรรศการผลงานของเครือข่ายและองค์กร สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่นำทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาไปปฏิบัติกระทั่งเกิดผลสำเร็จ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ของชุมชนบ้านสามขา จ.ลำปาง การบริหารจัดการน้ำ ของชุมชนบ้านลิ่มทอง (บ้านน้าน้อย) จ.บุรีรัมย์ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่นำทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาไปปรับใช้ boffice/store/news/newssub-94.jpg เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ของชุมชนบ้านสามขา จ.ลำปาง การบริหารจัดการน้ำ ของชุมชนบ้านลิ่มทอง (บ้านน้าน้อย) จ.บุรีรัมย์ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่นำทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาไปปรับใช้ ได้แก่ ร.ร.ดรุณสิกขาลัย กทม. ร.ร.บ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.เชียงราย ร.ร.บ้านขาแหย่งพัฒนา ของโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครลำปาง “นครแห่งการเรียนรู้และนิทรรศการเครือซิเมนต์ไทย “องค์กรแห่งการเรียนรู้” boffice/store/news/newssub-96.jpg boffice/store/news/newssub-97.jpg boffice/store/news/newssub-108.jpg boffice/store/news/news-29.jpg โครงการร้อยเรียงคำ ถวายพ่อ เพื่อต่อฝัน มูลนิธิไทยคมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ที่ร่วมประกวดกลอนสุภาพในโครงการ “เรียงร้อยคำ ถวายพ่อเพื่อต่อฝัน ” ในหัวข้อ “ในหลวง ...... พระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย” มูลนิธิไทยคมจัดโครงการประกวดบทกลอนสุภาพยอดเยี่ยมในโครงการ “เรียงร้อยคำ ถวายพ่อ เพื่อต่อฝัน”เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในหัวข้อ “ในหลวง ...... พระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย”โดยจะมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 980 ทุน มูลค่ารวม 9,800,000 บาท โดยมีนิสิตนักศึกษา รวมถึงอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาวิชาภาษาไทยร่วมตัดสินรางวัลพิเศษ boffice/store/news/newssub-98.jpg boffice/store/news/newssub-99.jpg โดยนายเกียรติศักดิ์ ดอกบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งได้รับรางวัลพิเศษพร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนและนิสิต/นักศึกษารวม 10 คน ในการรับทุนการศึกษา และร่วมถวายผลงานหน้าพระพักตร์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม <br><br>ผลงานบทกลอนสุภาพยอดเยี่ยม<br><br>ในหลวง..พระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย <br>สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา<br>ด้อยโอกาส..ขาดสิ่งใด..แม้ภัยมา พระเมตตา..โครงการหลวงช่วยปวงชน<br>สองพระหัตถ์ ปัดทุกข์ แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล<br>น้อมใจภักดิ์ นบจักรี ภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ boffice/store/news/newssub-100.jpg boffice/store/news/news-32.jpg ไทยคม จูเนียร์ กอล์ฟ แชมป์เปี้ยนชิพ 2007 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550 มูลนิธิไทยคม มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน รายการ ไทยคม จูเนียร์ กอล์ฟ แชมป์เปี้ยนชิพ 2007 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550 มูลนิธิไทยคม นำโดย คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเขานุการ มูลนิธิไทยคม พร้อมด้วย คุณพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการ มูลนิธิไทยคม เดินทางไปยัง สนามกอล์ฟ นอร์ทเทิร์น เฮอริเทจ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันรายการ ไทยคม จูเนียร์ กอล์ฟ แชมป์เปี้ยนชิพ 2007 จำนวน 400,000 บาท และมอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟเยาวชนในแต่ละไฟล์ท ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละไฟล์ทจะได้บินไปออกรอบในสนามกอล์ฟ ที่เรียบินตันกอล์ฟคลับ boffice/store/news/newssub-111.jpg boffice/store/news/newssub-112.jpg boffice/store/news/news-33.jpg โครงการมูลนิธิไทยคมสานฝันฟุตบอลไทยสู่ระดับโลกกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม มีการจัดแถลงข่าว โครงการมูลนิธิไทยคมสานฝันฟุตบอลไทยสู่ระดับโลกกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซา ห้องวิภาวดีบอลลูม มูลนิธิไทยคมโดย คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการ และ เลขานุการมูลนิธิไทยคม คุณพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ร่วมกับนายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณเศรษฐา ทวีสิน ผู้ช่วยผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมจัดแถลงข่าว โครงการ มูลนิธิไทยคมสานฝันฟุตบอลไทยสู่ระดับโลกกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซา ห้องวิภาวดีบอลลูม boffice/store/news/newssub-114.jpg ซึ่งโครงการนี้มูลนิธิฯได้สนับสนุนเงิน จำนวน 10,000,000 บาท โดยมูลนิธิไทยคมได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมไปถึงช่วยประสานงานกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ เชิญทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดฟุตบอลโลก ชุดเยาวชนไทย และสตาฟฟ์<br>โค้ชทีมชาติไทยให้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6-18 ธันวาคม 2550 boffice/store/news/news-34.jpg พิธีแถลงข่าวการสนับสนุนสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 มูลนิธิไทยคม โดย คุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการมูลนิธิไทยคม ร่วมแถลงข่าวการสนับสนุนสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 มูลนิธิไทยคม โดยคุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการมูลนิธิไทยคม ร่วมแถลงข่าวการสนับสนุนสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โครงการศูนย์พัฒนานักกอล์ฟอาชีพ จำนวน 5,000,000 บาท โดยมี คุณกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท.ร่วมกับ คุณต่อพงษ์ ไชยสาส์น เลขาสมาคมกอล์ฟฯร่วมแถลงข่าว ที่โรงแรม เอส ซี ปาร์ค boffice/store/news/newssub-115.jpg boffice/store/news/newssub-116.jpg boffice/store/news/newssub-117.jpg boffice/store/news/news-35.jpg โครงการสนับสนุนบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 มูลนิธิไทยคมได้ให้สนับสนุนเงินเพื่อกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เป็นจำนวน 1,000,000 บาท โครงการ สนับสนุนบริจาคเงิน เพื่อมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้สามารถยังชีพอยู่ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทางมูลนิธิไทยคมได้ให้สนับสนุนเงินเพื่อกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้ทางมูลนิธิอาสา<br>เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สามารถนำเงินที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบ<br>อุทกภัย ให้สามารถยังชีพอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถฟื้นฟูตนเองกลับสู่<br>สภาพปกติได้โดยเร็ว boffice/store/news/newssub-118.jpg boffice/store/news/news-36.jpg โครงการบริจาคบ้านไทยคม (Knock-Down) มูลนิธิมีการดำเนินรูปแบบกิจกรรม ออกเป็น 2 แบบคือ 1. การจัดสร้างบ้านพัก (Knock-Down) 2. ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างบ้าน "อาสา กู้ภัย ร่วมใจ สิริภาจุฑาภรณ์" โครงการบริจาคบ้านไทยคม (Knock-Down) มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ระสบอุทกภัยให้สามารถยังชีพอยู่ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทางมูลนิธิจะดำเนินรูปแบบกิจกรรม ออกเป็น 2 แบบคือ<br>1. การจัดสร้างบ้านพัก (Knock-Down) สำหรับผู้ประสบอุทกภัย และส่งมอบบ้าน ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2549 จำนวน 500 หลัง มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท<br>2. ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านอาสา จำนวน 31 หลังในโครงการ "บ้านอาสา กู้ภัย ร่วมใจ สิริภาจุฑาภรณ์" จำนวนเงิน 3,720,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ซึ่งจังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย boffice/store/news/newssub-119.jpg ลักษณะตัวบ้าน เป็นบ้านชั้นเดี่ยว 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง เพื่อใช้เป็นลานอเนกประสงค์เหมาะกับวิถีชีวิตชนบท ชั้นบนเป็นห้องนอน 2 ห้อง 1 ห้องน้าและห้องโถง การออกแบบได้คำนึงถึงแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหว และสามารถทนต่อแรงที่เกิดจากแรงลมปะทะ โดยได้มาตรฐานการออกแบบอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร<br>- ขนาดตัวบ้าน กว้าง 4.80 เมตร ยาว 7.20 เมตร รวม 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 70 ตารางเมตร<br>- วัสดุที่ใช้ โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก แผ่นพื้นใช้คอนกรีตอัดแรง ผนังเป็นวัสดุไม้อัดซีเมนต์<br>- การติดตั้ง สามารถใช้แรงงานคนยกติดตั้งได้ทั้งหมด ใช้ระบบขันน็อตเกลียว ในการ ประกอบ และติดตั้ง<br>- ระยะเวลาในการติดตั้ง 2-3 วันต่อหลัง <br>ทั้งนี้ทางมูลนิธิไทยคมคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้สามารถยังชีพอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถฟื้นฟูตนเองกลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว boffice/store/news/news-37.jpg โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ. อ่างทอง วันที่ 26 ตุลาคม 2549 มูลนิธิไทยคม ได้ดำเนินการจัดทำถุงยังชีพจำนวน 560 ถุง เพื่อนำไปบริจาคให้ชาวบ้านหมู่บ้านตลาดกรวด ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากทำให้พื้นที่หลายจังหวัดประสบกับปัญหาน้ำท่วม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากและกำลังขยายวงกว้างขึ้น<br>เรื่อยๆ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และยังไม่มีหน่วยใดเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ทางมูลนิธิฯ จึงได้<br>ดำเนินการจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 560 ถุง เพื่อนำไปบริจาคให้ชาวบ้านหมู่บ้านตลาดกรวด ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยสิ่งของที่นำไปบริจาค ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำดื่ม ถุงดำ น้ำมันพืช เป็นต้น boffice/store/news/newssub-120.jpg ภาพกิจกรรม “บริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” boffice/store/news/newssub-121.jpg boffice/store/news/newssub-122.jpg boffice/store/news/newssub-123.jpg boffice/store/news/newssub-124.jpg boffice/store/news/newssub-125.jpg boffice/store/news/news-38.jpg โครงการสนับสนุนเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ มูลนิธิไทยคมได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท แก่เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้มีโอกาสเดินทางมาเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอล มูลนิธิไทยคมได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท แก่เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้มีโอกาสเดินทางมาเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นแม็ตซ์อำลาสนามของ ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และเป็นการประเดิมแข้ง 3 นักเตะไทย จากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้แก่ สุรีย์ สุขะ, เกียรติประวุฒิ สายแววและ ธีรศิลป์ แดงดา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2550 เวลา 20.00 น. boffice/store/news/newssub-126.jpg boffice/store/news/newssub-127.jpg boffice/store/news/newssub-128.jpg boffice/store/news/news-39.jpg โครงการมอบกล้องผ่าตัดดวงตาแก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 มูลนิธิไทยคมได้ร่วมสนับสนุน เจตนารมณ์ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน โดยการมอบกล้องผ่าตัดดวงตา มูลค่า 1,800,000 บาท จากแนวนโยบายที่ต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมและเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ที่มีความประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาที่มีฐานะยากจน โดยท่านเลขานุการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน แพทย์หญิงโสมสราญ วัฒนะโชติ ได้มีหนังสือถึงมูลนิธิไทยคม เรื่องการขอสนับสนุนกล้องผ่าตัดตา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนกล้องเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานมามากกว่า 30 ปีนั้น<br>ทางมูลนิธิไทยคม มีความยินดีที่โครงการนี้ จะสามารถช่วยเหลือและรักษาปัญหาสุขภาพดวงตาของประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนให้มีสายตาที่ดี เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<br>ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ทางมูลนิธิไทยคมจึงขอมอบกล้องผ่าตัดดวงตา มูลค่า 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) เพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว boffice/store/news/newssub-129.jpg boffice/store/news/newssub-130.jpg boffice/store/news/news-40.jpg โครงการมอบอุปกรณ์พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ (พื้นที่เขตการศึกษา จ. พิษณุโลก) มูลนิธิไทยคมร่วมบริจาคลู่วิ่งมูลค่า 20,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีบทบาทและภาระหน้าที่ในการบำบัดฟื้นฟูให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กพิการทุกประเภทได้พัฒนาศักยภาพตามความสามารถสูงสุดอันพึงมี และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข<br>แต่เนื่องจากทางศูนย์ยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้พัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ อาทิเช่น เครื่องออกกำลังกายสำหรับเด็กพิการ ได้ใช้ในการปรับพฤติกรรม ลดแรงขับภายใน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ กระตุ้นการทรงตัว เช่นลู่วิ่ง เครื่องเล่นนุ่มนิ่ม (Little Gym) ฯลฯ<br>ทางมูลนิธิไทยคมเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการหรือเด็กที่มัความบกพร่องทุกประเภทได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถ และศักยภาพพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำรงค์ชีวิต จึงร่วมบริจาคลู่วิ่งมูลค่า 20,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์การศึกษาพิเศษต่อไป boffice/store/news/newssub-131.jpg boffice/store/news/news-44.jpg มูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ขอเชิญเยาวชนไทยทั่วประเทศ สมัครเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ซิตี้” โดยจะทำการคัดเลือกรอบแรกเพื่อให้ได้ตัวแทนจากทั้ง 4 ภาค รวม 130 คน อ่านรายละเอียด... boffice/store/news/newssub-132.jpg boffice/store/news/newssub-136.jpg โอกาสของเด็กไทย 130 คน เข้าไทยคมฟุตบอลแคมป์ 7 วัน ฝึกทักษะด้านฟุตบอล ณ<br>ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทอง กรุงเทพฯ<br>ขอเชิญเยาวชนไทยทั่วประเทศ สมัครเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทน เพื่อเข้าร่วมโครงการ <br>“มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ซิตี้” โดยจะทำการคัดเลือกรอบแรกเพื่อให้ได้ตัวแทนจากทั้ง 4 ภาค รวม 130 คน เข้ารับการฝึกทักษะเข้มข้นในแคมป์ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี กรุงเทพฯ อาทิ ทักษะการเล่นฟุตบอล กับทีมงานระดับประเทศ รวมทั้งการ ฝึกภาษาอังกฤษ และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ <br><br>ตัวแทน 15 คน เปิดประสบการณ์ระดับโลกกับทีมระดับโลก 10 วัน<br>เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้าย เพียง 15 คน จะได้เดินทางไปฝึกทักษะกับโค้ชมืออาชีพของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ระหว่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ฟูลแลม พร้อมเติมความรู้ใหม่ๆ จากการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญของเมือง<br><br>ประตูสู่แมนซิตี้ โอกาสการเรียนรู้ระดับโลกเปิดกว้างแล้ววันนี้<br><br>เงื่อนไขการสมัคร<br>เยาวชนไทย ช / ญ อายุระหว่าง 12-16 ปี พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ , สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร<br><br>กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกรอบแรก (หาตัวแทน 130 คน)<br><br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 คน<br>รับสมัครวันที่ 23-29 ก.พ. / คัดเลือกวันที่ 1 มี.ค. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี<br><br>จังหวัดอุบลราชธานี 30 คน<br>รับสมัครวันที่ 1-7 มี.ค. / คัดเลือกวันที่ 8 มี.ค. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี<br><br>จังหวัดเชียงใหม่ 30 คน<br>รับสมัครวันที่ 8-14 มี.ค. / คัดเลือกวันที่ 15 มี.ค. ณ สโมสรเชียงใหม่-ลำพูน กอล์ฟ<br><br>กรุงเทพมหานคร 40 คน<br>รับสมัครวันที่ 15-21 มี.ค. / คัดเลือกวันที่ 22 มี.ค. ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>วิธีการรับสมัคร<br>1. สมัครทาง www.siamsport.co.th<br>2. สมัครทางโทรศัพท์<br>- สุราษฏร์ธานี โทร 077-283668<br>- อุบลราชธานี โทร 086-7197575<br>- เชียงใหม่ โทร 053-112325-6<br>- กรุงเทพมหานคร โทร 02-2182834<br><br>24-30 มี.ค. คัดเลือกตัวแทน 15 คน<br>ณ ไทยคมฟุตบอลแคมป์ ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร<br><br>21-30 เม.ย. เปิดประสบการณ์ระดับโลกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ ประเทศอังกฤษ boffice/store/news/news-45.jpg พิธีแถลงข่าว โครงการมูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม กนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ วรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวคัดเลือกเยาวชนไทยที่สนใจกีฬาฟุตบอล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม กนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ วรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ คัดเลือกเยาวชนไทยที่สนใจกีฬาฟุตบอลชาย-หญิงทั่วประเทศ อายุระหว่าง 12-16 ปี ไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลระดับโลกที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน นี้<br><br>ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ<br>มูลนิธิไทยคม โทร. 02 668 1719-23 ต่อ 6316 หรือ 02 668 1724<br>คุณสมิทธิ์/คุณสมใจ boffice/store/news/newssub-141.jpg boffice/store/news/newssub-143.jpg boffice/store/news/newssub-144.jpg บุคคลในภาพ(จากซ้ายไปขวา)บพิธ โกมลภิส ผู้จัดการมูลนิธิไทยคม /วรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย/ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม/ กนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กวินคเชนทร์เดชา ผู้อำนวยการสถาบันโควเวอร์โค้ชชิ่ง boffice/store/news/news-46.jpg ประมวลภาพรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ไทยคม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย 2 นักเตะจากสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เคลวิน เอตูฮู และ แคสเปอร์ ชไมเคิล เดินทางมาร่วมงานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ไทยคม นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย 2 นักเตะจากสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เคลวิน เอตูฮู และ แคสเปอร์ ชไมเคิล เดินทางมาร่วมงานเปิดโครงการมูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลกพาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการคัดเลือกเยาวชนจากภาคใต้จำนวน 30 คน เพื่อไปเข้าไทยคมฟุตบอลแคมป์ 7 วัน ณ ศูนย์กีฬาเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย. 51 ต่อไป boffice/store/news/newssub-145.jpg รายชื่อบุคคลภายในภาพ (เรียงจากซ้าย-ขวา)<br>1. นายสุกิจ ศรีแก้ว (ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี)<br>2. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)<br>3. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม)<br>4. นายวินัย บัวประดิษฐ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)<br>5. เคลวิน เอตูฮู (นักฟุตบอลสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้)<br>6. แคสเปอร์ ชไมเคิล (นักฟุตบอลสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้)<br>7. พอล ไทเลอร์ (ประชาสัมพันธ์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้) boffice/store/news/newssub-146.jpg boffice/store/news/newssub-147.jpg boffice/store/news/newssub-148.jpg boffice/store/news/newssub-149.jpg boffice/store/news/newssub-150.jpg boffice/store/news/newssub-152.jpg boffice/store/news/news-48.jpg ประมวลภาพรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคอิสาน ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยในโครงการ “มูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคอิสาน วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยในโครงการ “มูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลกพาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคอิสาน boffice/store/news/newssub-153.jpg boffice/store/news/newssub-154.jpg นำทีมโดย คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไ ทยคม คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข ที่ปรึกษามูลนิธิไทยคม ซึ่งมูลนิธิไทยคมได้รับเกียรติจาก นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือก boffice/store/news/newssub-155.jpg โดยทางมูลนิธิไทยคมยังได้รับเกียรติจาก คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง ผู้จัดการทีมชาติไทย คุณรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบรราชธานี ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และธีรศิลป์ แดงดา นักฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ร่วมงานด้วย boffice/store/news/newssub-156.jpg โดยในภาคนี้จะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากภาคอิสาน จำนวน 30 คน รวมกับภาคใต้ที่ได้แล้ว จำนวน 30 คน รวมเป็น 60 คน เพื่อไปรออีก 70 คน จากรอบคัดเลือกภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม 2551 อีก 30 คน กรุงเทพฯ อีก 40 คน รวม 130 คน ไปเข้าไทยคมฟุตบอลแคมป์ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี ก่อนจะคัดเลือกให้เหลือ 15 คน เพื่อเดินทางไปสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 1 พ.ค. 2551 ต่อไป boffice/store/news/news-47.jpg การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ครั้งที่ 1/2551 “พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร” ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม กลับมารับตำแหน่งประธานมูลนิธิไทยคมคนใหม่ ประกาศนโยบายชัดเจน มุ่งหน้าสนับสนุนด้านการศึกษา และกีฬา เพื่อปั้นเด็กไทย “ฉลาด” คิดเป็น ทำเป็น แข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ อ่านรายละเอียด.. boffice/store/news/newssub-161.jpg boffice/store/news/newssub-162.jpg เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการมูลนิธิไทยคม ได้มีการเปิดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ครั้งที่ 1/2551 โดยมี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายโอฬาร ไชยประวัติ และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมกรรมการมูลนิธิร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2550 และโครงการที่จะทำต่อไปในอนาคต<br><br> นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ กล่าวว่า “เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้ขยายกิจกรรมทางสังคมเพิ่มมากขึ้น และต้องการกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ และสามารถสละเวลาให้กับกิจกรรมทางสังคมได้ จึงเรียนเชิญ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานกรรมการ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นรองประธานกรรมการ <br>นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และนายทรงศักดิ์ เปรมสุข เข้ามาร่วมเป็นกรรมการของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยสาธารณกุศลด้านการศึกษาของสังคมไทยให้เข้มแข็งต่อไป”<br><br> พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร กล่าวว่า “ที่ประชุมได้รายงานถึงโครงการ และกิจกรรมที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มูลนิธิฯ มุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา กีฬา และสังคม<br><br> โดยเรื่องของการศึกษา ปีที่แล้วได้ บริจาคเงินจำนวน 240 ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อก่อสร้างอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม เพื่อใช้ในการต่อยอดเรื่องการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีโครงการมอบทุนการศึกษา 2 โครงการ มูลค่ารวม 14.8 ล้านบาท ได้แก่ โครงการต่อทุนหนุนฝัน โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุน แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และโครงการร้อยเรียงคำ ถวายพ่อ เพื่อต่อฝัน มอบทุนการศึกษา จำนวน 980 ทุน แก่เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านการแต่งกลอนสุภาพ<br><br> สำหรับเรื่องกีฬา ได้ใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท พาทีมชาติไทยไปเตรียมตัวสู่บอลโลก และทีมงานสต๊าฟฟ์โค้ชไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สโมสรแมนฯ ซิตี้ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเพื่อเตรียมตัวสู้ศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมคัดเลือกฟุตบอลโลก รอบ 20 ทีมสุดท้าย โซนเอเซีย<br><br> นอกจากนี้ยังมอบบ้านไทยคม จำนวน 395 หลัง ด้วยงบประมาณกว่า 100 ล้านบาทแก่ผู้ประสบภัยจากดินโคลนถล่มใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ อุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย และพิษณุโลก<br><br> และในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้มีแผน ที่จะให้การสนับสนุนในโครงการทางด้านการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การสนับสนุนเรื่องการเรียนการสอนแบบ Innovative Learning การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส โครงการเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนฯ ซิตี้ จัดให้มีเวทีในการท้าทายความคิดสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน และการนำนิทรรศการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาจัดแสดงเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ และก้าวทันโลกยุคใหม่” boffice/store/news/news-50.jpg ประมวลภาพรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ สโมสรเชียงใหม่-ลำพูนกอล์ฟ วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนภาคเหนือ จำนวน 30 คน ณ สโมสรเชียงใหม่-ลำพูนกอล์ฟ ซึ่งมูลนิธิไทยคมได้รับเกียรติจาก คุณวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ สโมสรเชียงใหม่ - ลำพูนกอล์ฟ ทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยในโครงการ “มูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ โดย คุณพานทองแท้ ชินวัตร และ คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งมูลนิธิไทยคมได้รับเกียรติจาก คุณวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือก boffice/store/news/newssub-163.jpg boffice/store/news/newssub-164.jpg โดยในภาคนี้ได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากภาคเหนือ จำนวน 30 คน รวมกับภาคใต้และภาคอีสานที่ได้แล้ว จำนวน 60 คน รวมเป็น 90 คน เพื่อไปรออีก 40 คน จากรอบคัดเลือกภาคกลาง ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2551 อีก 40 คน รวม 130 คน ไปเข้าไทยคมฟุตบอลแคมป์ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี ก่อนจะคัดเลือกให้เหลือ 15 คน เพื่อเดินทางไปสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 1 พ.ค. 2551 ต่อไป boffice/store/news/newssub-165.jpg boffice/store/news/newssub-166.jpg boffice/store/news/newssub-167.jpg boffice/store/news/news-51.jpg พิธิเปิดไทยคมฟุตบอลแคมป์ วันที่ 24 มีนาคม 2551 ได้มีพิธีเปิดโครงการมูลนิธิไทยคมพาเยาวชนไทย 130 คน เข้าอบรม ณ ไทยคมฟุตบอลแคมป์ ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24-30 มี.ค.51 วันที่ 24 มีนาคม 2551 ได้มีพิธีเปิดโครงการมูลนิธิไทยคมพาเยาวชนไทย 130 คน เข้าอบรม ณ ไทยคมฟุตบอลแคมป์ ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24-30 มี.ค.51 โดยในช่วง บ่าย คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการ ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมไทยคมฟุตบอลแคมป์ขึ้น และทางมูลนิธิไทยคมได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คุณมนตรี ไชยพันธุ์ มาเป็นประธานในพิธีและคุณองอาจ ก่อสินค้า เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรมในครั้งนี้ <br> boffice/store/news/newssub-168.jpg boffice/store/news/newssub-169.jpg boffice/store/news/newssub-170.jpg boffice/store/news/news-52.jpg กิจกรรม You Can Do It! ของเยาวชนไทย 24 มีนาคม 2551 ทางมูลนิธิไทยคมได้นำเยาวชนไทยทั้ง 130 คน ที่เข้ารอบคัดเลือกโครงการมูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เข้าร่วมกิจกรรม You Can Do It! ทางมูลนิธิไทยคมได้นำเยาวชนไทยทั้ง 130 คน ที่เข้ารอบคัดเลือกโครงการมูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เข้าร่วมกิจกรรม You Can Do It! ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี boffice/store/news/newssub-172.jpg boffice/store/news/newssub-173.jpg boffice/store/news/newssub-174.jpg boffice/store/news/newssub-175.jpg boffice/store/news/newssub-176.jpg boffice/store/news/newssub-177.jpg boffice/store/news/news-53.jpg ประมวลภาพรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 มีนาคม 2551 ได้ไปคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากภาคกลาง จำนวน 40 คน ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยในโครงการ “มูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก <br>พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง โดย คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกรรมการและเลขานุการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งมูลนิธิไทยคมได้รับเกียรติจาก คุณองอาจ ก่อสินค้า เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือก <br>โดยในภาคนี้ได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากภาคกลาง จำนวน 40 คน รวมกับภาคใต้ ภาคอีสานและภาคเหนือที่ได้แล้ว จำนวน 90 คน เพื่อไปคัดเลือกรอบสุดท้าย จำนวน 130 คน ไปเข้าไทยคมฟุตบอลแคมป์ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. – 30 มี.ค. 2551 ก่อนจะคัดเลือกให้เหลือ 15 คน เพื่อเดินทางไปสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 1 พ.ค. 2551 ต่อไป boffice/store/news/newssub-178.jpg boffice/store/news/newssub-179.jpg boffice/store/news/newssub-181.jpg boffice/store/news/newssub-182.jpg boffice/store/news/news-54.jpg พิธีปิดโครงการไทยคมฟุตบอลแคมป์ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี วันที่ 30 มีนาคม 2551 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ประธานมูลนิธิไทยคม ได้เดินทางไปเพื่อเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมไทยคมฟุตบอลแคมป์ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี และมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน อ่านรายละเอียด... boffice/store/news/newssub-183.jpg boffice/store/news/newssub-184.jpg วันที่ 30 มีนาคม 2551 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ประธานมูลนิธิไทยคม ได้เดินทางไปเพื่อเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมไทยคมฟุตบอลแคมป์ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเมืองทองธานี พร้อมกันนี้คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม และคุณพานทองแท้ ชินวัตร, คุณแพทองธาร ชินวัตร, คุณพิณทองทา ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ได้ร่วมกันมอบโล่เกียรติคุณให้กับตัวแทน 15 คน ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ซิตี้” boffice/store/news/newssub-185.jpg boffice/store/news/newssub-186.jpg boffice/store/news/newssub-187.jpg boffice/store/news/newssub-188.jpg ตัวแทนทั้ง 15 คนจะได้เข้าร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลกกับทีมระดับโลก 10 วัน โดยจะได้เดินทางไปฝึกทักษะกับโค้ชมืออาชีพของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ระหว่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ฟูลแลม พร้อมเติมความรู้ใหม่ๆ จากการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญของเมืองต่อไป boffice/store/news/newssub-189.jpg boffice/store/news/newssub-190.jpg boffice/store/news/newssub-191.jpg boffice/store/news/newssub-192.jpg boffice/store/news/news-57.jpg ทีมเยาวชนในโครงการมูลนิธิไทยคม ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) 28 มี.ค. 51 ทีมเยาวชนในโครงการมูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี 28 มีนาคม 2551 มูลนิธิไทยคม โดยคุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม นำทีมเยาวชนในโครงการมูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ นำเยาวชนไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเยาวชนในโครงการให้ความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ พลังงาน และภูมิปัญญาชาวบ้าน boffice/store/news/newssub-197.jpg boffice/store/news/newssub-198.jpg boffice/store/news/newssub-199.jpg boffice/store/news/newssub-200.jpg boffice/store/news/newssub-201.jpg boffice/store/news/news-55.jpg มูลนิธิไทยคมพาเยาวชนไทยทั้ง 130 คน ร่วมถวายสักการะพระศพ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.51 มูลนิธิไทยพาเยาวชนไทยทั้ง 130 คน ที่เข้าค่ายไทยคมแคมป์ ร่วมถวายสักการะพระศพพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม และคุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคมนำเยาวชนจากโครงการเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทย ไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ จำนวน 130 คน ร่วมถวายสักการะพระศพพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 51 ที่ผ่านมา boffice/store/news/newssub-193.jpg boffice/store/news/newssub-194.jpg boffice/store/news/newssub-195.jpg boffice/store/news/newssub-196.jpg boffice/store/news/news-56.jpg เยาวชน 130 คน ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ไทย-โอมาน วันที่ 26 มีนาคม 2551 คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม คุณพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม และคุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการมูลนิธิไทยคม นำเยาวชนจากโครงการ มูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกตัวแทนทวีปเอเชีย รอบ 20 ทีม ระหว่างทีมชาติไทย พบ ทีมชาติโอมาน 26 มีนาคม 2551 คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม คุณพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม และคุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการมูลนิธิไทยคม นำเยาวชนจากโครงการ มูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกตัวแทนทวีปเอเชีย รอบ 20 ทีม ระหว่างทีมชาติไทย พบ ทีมชาติโอมาน ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 18.00 น. boffice/store/news/newssub-202.jpg boffice/store/news/newssub-203.jpg boffice/store/news/newssub-204.jpg boffice/store/news/newssub-205.jpg boffice/store/news/newssub-206.jpg boffice/store/news/news-58.jpg ทักษิณ ชินวัตร ปั้นเด็กไทยให้เรียนและรู้โลก คิดเป็น ทำเป็น 9 เมษายน 2551 มูลนิธิไทยคมผู้จัดทำหนังสือ“ ปั้นเด็กไทยให้เรียน และ รู้โลก คิดเป็น ทำเป็น” ได้ เรียนเชิญ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้ง และ ประธานมูลนิธิไทยคม แสดงปาฐกถา แก่แขกรับเชิญและสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 9 เมษายน 255 1 โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท : มูลนิธิไทยคมผู้จัดทำหนังสือ “ ปั้นเด็กไทยให้เรียน และ รู้โลก คิดเป็น ทำเป็น” ได้ เรียนเชิญ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้ง และ ประธานมูลนิธิไทยคม แสดงปาฐกถา แก่แขกรับเชิญและสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “ ปั้นเด็กไทยให้เรียน และ รู้โลก คิดเป็น ทำเป็น” ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งที่อุดมไปด้วย คุณค่า สาระ และที่สำคัญเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ของการเปิดมิติใหม่ ทางการศึกษาของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนไทยให้ก้าวทันโลกและนานาอารยะประเทศในอนาคต อนาคตของเด็กไทย ก็คือ อนาคตของประเทศไทย boffice/store/news/newssub-207.jpg boffice/store/news/newssub-212.jpg “ ปั้นเด็กไทยให้เรียน และ รู้โลก คิดเป็น ทำเป็น” เป็นการประมวลสุนทรพจน์และคำปราศรัยในวาระต่างๆ ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยและทิศทางของการศึกษาสมัยใหม่ผ่านวิสัยทัศน์ ของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร สมัยครั้งยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่แนวคิดในสุนทรพจน์ต่างๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้กลับยิ่งทันสมัย ล้ำกาลเวลา ให้ข้อคิดที่ทรงคุณค่า และ ชวนติดตาม ด้วยการเล่าเรื่องสอดแทรกถึงชีวิตและประสบการณ์จริงจากชีวิตของท่านเอง เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มูลนิธิไทยคมจึงได้นำบทสัมภาษณ์พิเศษ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ที่เปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก นำมาลงในช่วงแรกของหนังสืออีกด้วย ผู้อ่านจะสามารถสัมผัสมุมมองและตัวตนของท่าน พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร กับอีกหนึ่งบทบาทของอดีตท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิไทยคม boffice/store/news/newssub-213.jpg จากบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ได้ตอบคำถามและอธิบายถึงแนวคิดและความมุ่งมั่นของท่าน ที่มีต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและการศึกษามากกว่าสิ่งอื่น โดยท่านได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นว่า “.....ถ้าคนไม่ฉลาด คนก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ไม่มีทางเลยที่จะสร้างประเทศให้เข้มแข้งได้...เพราะถ้าเปรียบเสมือนคนเป็นเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ หากทุกเซลล์แข็งแรงมนุษย์ก็แข็งแรง ถ้าทุกเซลล์อ่อนแอ มนุษย์ก็อ่อนแอ ซึ่งความแข็งแรงนั้น หมายถึงแข็งแรงด้วย กาย ด้วยจิต และ ด้วยปัญญา” <br><br>ในฐานะประธานมูลนิธิฯ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ว่า 10 กว่าที่ผ่านมา “มูลนิธิไทยคม ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงที่เรายิงดาวเทียมไทยคม แล้วมองถึงเด็กที่อยู่ชนบทห่างไกล โรงเรียนก็ไม่ค่อยพอ มาเรียนหนังสือก็ลำบาก เมื่อโรงเรียนห่างไกลก็มีปัญหาเรื่องของการรับรู้ข่าวสาร เลยคิดตั้งมูลนิธิไทยคมขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนทางไกล (Distance Learning) โดยใช้จานดาวเทียมไปติดไว้ตามหมู่บ้าน เพื่อจะไปช่วยพัฒนาการศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียม.....” โดยท่านประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวต่อว่า “จากปรัชญาแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ ด้วยพันธนาการและเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ มูลนิธิฯ จึงได้มุ่งมั่นและทุ่มเททุกวิถีทางที่จะร่วมในการพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ และ การเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ทั้งที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ในชนบท และ ในเมืองหลวง ให้ได้เริ่มต้นตั้งแต่ในปฐมวัย เพื่อปลูกฝังรากฐานให้เด็กไทย สามารถที่จะ ... คิดเป็น และ ทำเป็น พร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก” boffice/store/news/newssub-217.jpg ในทุกๆ ปี ทางมูลนิธิได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการศึกษามากมาย โดยเฉพาะ การมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ อีกทั้งยังได้วางแผนงานที่จะให้การสนับสนุน การศึกษาของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง มีโครงการเปิดประสบการณ์ระดับโลกแก่เยาวชนไทยโดยพาไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ , จัดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และ การนำการแสดงผลงานและนิทรรศการการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาแสดงให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปสัมผัสเพื่อก้าวทันโลกยุคใหม่ ล่าสุดได้ให้การสนับสนุนเป็นเงิน 240 ล้านบาท ในการสร้างอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนเรื่องการเรียนการสอบแบบ Innovative Learning เป็นต้น <br><br>พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ กล่าวเสริมว่า “ถ้าเราไม่ลงทุนกับเด็กวันนี้ ก็เท่ากับไม่ลงทุนสำหรับอนาคตเรา การสร้างความรู้ ความสามารถให้กับเด็กวันนี้ เราก็จะขายสิ่งที่เป็น wisdom สิ่งที่เป็นปัญญา เพราะวันนี้เรากำลังแข่งขันในสิ่งที่เรียกว่าเป็น wisdom game เราไม่ได้แข่งในเรื่องอื่น เขาแข่ง wisdom กันทั้งโลก ลงทุนสร้างปัญญาและสมองของคนไทยนั่น เท่าไหร่ก็ต้องลงทุน วันนี้เราต้องอยู่เพื่อเด็ก ไม่ใช่เด็กอยู่เพื่อเรา ผมอยากเห็นสังคมไทย เป็นสังคมที่สร้างบรรยากาศของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับคนไทยทั้งชาติ”<br><br>มูลนิธิไทยคม จึงมีความเชื่อมั่นว่า สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแรงและมั่งคงให้กับประเทศ โลกปัจจุบันกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่การเป็น สังคมฐานความรู้ เป็นสังคมที่ต้องแข่งขันกันด้วยสมอง ซึ่งคำว่า สมอง นั้นมีนัยมากมาย หนึ่ง คือ ความรู้ และ สอง คือ คิดเป็น สิ่งเหล่านี้คือความสำคัญและความจำเป็นอย่างรีบด่วนที่ทุกคนจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในการเตรียมบุคคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทยของเรา เพื่อลูกหลาน ของเราเหล่านี้ จะได้มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และ สติปัญญา ที่ทัดเทียมและเท่าทันกับการปรับเปลี่ยนของโลกในทุกวันนี้ boffice/store/news/news-59.jpg เปิดปาฐกถาพิเศษ เล็งฐานการลงทุนในไทยพร้อมดันอนาคตส่งออก 9 เมษายน 2551 ประธานมูลนิธิไทยคม พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้เชิญ มิสเตอร์ ลักษมี มิตตาล มาแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจ ให้ธุรกิจไทยเข้าถึง ธุรกิจโลก” What the New World Wants? ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 9 เมษายน 2551 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท :,ประธานมูลนิธิไทยคม พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้เชิญ มิสเตอร์ ลักษมี มิตตาล วัย 57 ปี ประธานบริษัทฯ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ArcelorMittal ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการเหล็กและเหล็กกล้าของโลก วงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งใน ยุโรป , อเมริกา , อาฟริกาใต้ และ รัสเซีย มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาคในฐานะนักธุรกิจระดับโลกชาวเอเชีย เรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจ ให้ธุรกิจไทยเข้าถึง ธุรกิจโลก” What the New World Wants? สำหรับนักธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปในประเทศไทย boffice/store/news/newssub-214.jpg boffice/store/news/newssub-215.jpg มิสเตอร์ ลักษมี มิตตาล ถือ สัญชาติอินเดีย และจบการศึกษาจาก St. Xavior’s College ในเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ปัจจุบันอาศัยอยู่นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ ความสำเร็จของมิสเตอร์ ลักษมี มิตตาล ก้าวมาจากนักธุรกิจชาวเอเชียธรรมดาๆ คนหนึ่ง สู่เจ้าพ่อแห่งธุรกิจเหล็กเส้น และเหล็กกล้าของโลก ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มิตตาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การตลาด และ การค้าแถบเอเชียให้ สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ รวมถึงความต้องการที่จะผลักดันให้ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียสามารถเป็นศูนย์กลางต่างๆ ที่ทรงอิทธิพลต่อชาวโลกได้สักวันหนึ่ง boffice/store/news/newssub-216.jpg มิสเตอร์ ลักษมี มิตตาล ได้รับการยกย่องมากมายจากนิตยสาร หน่วยงานต่างๆ อาทิ ถูกจัดให้เป็นอัครมหาเศรษฐี อันดับ 4 ของโลกจากนิตยสารการเงินระดับแถวหน้าของโลก เช่น “นิตยสารฟอร์บ” และ ล่าสุด ในปีท่านผ่านมา ติดหนึ่งใน 100 ของบุคคล ที่มีอิทธิพลสูงสุดของโลก จากการสำรวจของนิตยสารไทม์ เป็นกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนการบริหาร Kellogg ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2006 ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลประจำปี (Man of the Year) โดยนิตยสานร Financial Times , มิตตาล ยังได้รับการโหวตให้ เป็นนักธุรกิจประจำปี 2006 โดย The Sunday Times , เป็น Gewinner ประจำปี 2006 สำหรับ Die Welt และ เป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเป็นข่าวประจำปีของนิตยสาร Time boffice/store/news/newssub-218.jpg นอกจากนั้นเขายังได้รับรางวัลจากนิตยสารฟอร์จูนให้เป็นนักธุรกิจยุโรปดีเด่นประจำปี 2004 และ ได้รับการขนานนามให้เป็น เจ้าของกิจการประจำปีโดยนิตยสาร Wall Street Journal ได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการเหล็กกล้าประจำปี 1996 โดย นิตยสาร New Steel ซึ่งเป็นผู้นำของสื่อสิ่งพิมพ์ในวงการอุตสาหกรรม และ ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์อันดับที่ 8 โดย Willy Korf Steel Vision Award ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดระดับโลกของความสำเร็จในวงการอุตสาหกรรมเหล็กกล้า และ คุณมิตตาล ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Dwight D. Eisenhower-Global Leadership ประจำปี 2007 อีก นับว่าเป็นนักธุรกิจชาวเอเชียที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่างกว้างขวาง... boffice/store/news/newssub-219.jpg มิสเตอร์ ลักษมี เอ็น. มิตตาล <br>ประธานบริษัทฯ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br><br>คุณลักษมี เอ็น. มิตตาล เกิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2493 เป็นประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ของ บริษัท Arcelor ดีเด่นเขายังเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ArcelorMittal ทวีปอาฟริกาใต้ และ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า อีกทั้งยังเป็นสมาชิกสภาการลงทุนต่างประเทศของคาซัคสถาน , สมาชิกสภาการลงทุนนานาชาติในประเทศอาฟริกาใต้ , สมาชิก World Economic Forum’s International Business Council , เป็นกรรมการธนาคาร ICICI , กรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนการบริหาร Kellogg ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2006 คุณมิตตาล ได้รับการขนานนามให้เป็นบุคคลประจำปี โดยนิตยการ Financial Times , เป็นนักธุรกิจประจำปี 2006 โดย The Sunday Times , เป็น Gewinner ประจำปี 2006 สำหรับ Die Welt , และ เป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเป็นข่าวประจำปีของนิตยสาร Time นอกจากนั้นเขายังได้รับรางวัลจากนิตยสารฟอร์จูนให้เป็นนักธุรกิจยุโรปประจำปี 2004 และ ได้รับการขนานนามให้เป็นเจ้าของกิจการประจำปีโดยนิตยสาร Wall Street Journal<br><br>และล่าสุดได้รับการขนานนามให้เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการเหล็กกล้าประจำปี 1996 โดย นิตยสาร New Steel ซึ่งเป็นผู้นำของสื่อสิ่งพิมพ์ในวงการอุตสาหกรรม และ ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์อันดับที่ 8 โดย Willy Korf Steel Vision Award ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดระดับโลกของความสำเร็จในวงการอุตสาหกรรมเหล็กกล้า และ คุณมิต ตาล ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Dwight D. Eisenhower-Global Leadership ประจำปี 2007 อีกด้วย boffice/store/news/news-66.jpg กิจกรรม Thaicom Thai Kids to Manchester City Football Club (7) วันที่ 29 เมษายน 2551 วันนี้น้องๆ ทั้ง 15 คนได้เดินทางไปยัง Platt Lane เพื่อไปฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล และรับของที่ระลึกจากคุณอเล็กซ์ วิลเลี่ยมส์ และตัวแทนจากสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ จากนั้นได้ร่วมกิจกรรม City Tour เดินเที่ยวชมเมือง และช้อปปิ้งอุปกรณ์กีฬาและของฝาก โดยได้รับเงินขวัญถุงจากประธานมูลนิธิไทยคม คนละ 50 ปอนด์ วันที่ 29 เมษายน 2551 ช่วงเช้าน้องๆ ทั้ง 15 คนได้เดินทางไปยัง Platt Lane เพื่อไปฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล และรับของที่ระลึกจากคุณอเล็กซ์ วิลเลี่ยมส์ และตัวแทนจากสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และในช่วงบ่ายก็ได้ร่วมกิจกรรม City Tour เดินเที่ยวชมเมืองและช้อปปิ้งอุปกรณ์กีฬาและของฝากอย่างสนุกสนาน โดยได้รับเงินขวัญถุงจากประธานมูลนิธิไทยคม คนละ 50 ปอนด์ boffice/store/news/newssub-267.jpg boffice/store/news/newssub-268.jpg boffice/store/news/newssub-269.jpg 1-5. ฝึกทักษะฟุตบอลกับโค้ชทีมเยาวชนสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ boffice/store/news/newssub-270.jpg 6-7. น้องๆ รับของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกับโค้ชจากทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ( Manchester Youth Academy ) boffice/store/news/newssub-271.jpg ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม City Tour เปิดโอกาสให้น้องๆ เดินเล่นในเมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อเยี่ยมชมเมือง เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองแมนเชสเตอร์ และมีโอกาสได้เดินช้อปปิ้งหาซื้ออุปกรณ์กีฬาและของฝากสำหรับคนทางบ้าน และได้เดินทางกลับในวันที่ 30 เมษายน 2551 งานนี้น้องๆ ไม่ได้แบกแต่กระเป๋ากลับบ้านอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังแบกประสบการณ์ชีวิตมากมายที่ได้พบปะเรียนรู้กลับมาด้วย น้องๆ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่พวกเขาจะจดจำตลอดไป boffice/store/news/newssub-272.jpg boffice/store/news/news-65.jpg กิจกรรม Thaicom Thai Kids to Manchester City Football Club (6) วันที่ 28 เมษายน 2551 วันนี้น้องๆ ทั้ง 15 คนได้เดินทางไปยัง Platt Lane เพื่อไปฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลก่อนที่จะลงสนามแข่งขันกับทีมเยาวชนจาก Two Tree Sport College งานนี้เยาวชนไทยไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง เอาชนะทีมคู่แข่งไปได้ด้วย score 5 : 0 วันที่ 28 เมษายน 2551 ช่วงเช้าน้องๆ ทั้ง 15 คนได้เดินทางไปยัง Platt Lane เพื่อไปฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลก่อนที่จะลงสนามแข่งขันกับทีมเยาวชนจาก Two Tree Sport College งานนี้เยาวชนไทยไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง เอาชนะทีมคู่แข่งไปได้ด้วย score 5 : 0 และช่วงบ่ายได้ไปเยี่ยมชมชุดนิทรรศการที่ตึก URBIS boffice/store/news/newssub-260.jpg 1. Jim Cassel ให้เกียรติร่วมชมการแข่งขัน boffice/store/news/newssub-261.jpg boffice/store/news/newssub-262.jpg 2-6. ภาพบรรยากาศระหว่างการแข่งขันกับทีมเยาวชน Two Tree Sport College boffice/store/news/newssub-263.jpg 7. ถ่ายรูปร่วมกับทีมเยาวชน Two Tree Sport College boffice/store/news/newssub-264.jpg boffice/store/news/newssub-265.jpg boffice/store/news/newssub-266.jpg 8-13. เยี่ยมชมชุดนิทรรศการที่ตึก URBIS ในช่วงบ่าย boffice/store/news/news-64.jpg กิจกรรม Thaicom Thai Kids to Manchester City Football Club (5) วันที่ 27 เมษายน 2551 วันนี้น้องๆ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสนามฟุตบอลของทีม Black Burn และทีม Bolton จากนั้นได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ (Museum Of Science & Industry: MOSI) ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจให้น้องๆ ค้นหาและเรียนรู้มากมาย วันที่ 27 เมษายน 2551 ประสบการณ์แปลกใหม่ในวันนี้คือการที่น้องๆ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสนามฟุตบอลของทีม Black Burn และทีม Bolton จากนั้นช่วงบ่ายก็ได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ (Museum Of Science & Industry: MOSI) ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจให้น้องๆ ค้นหาและเรียนรู้มากมาย boffice/store/news/newssub-256.jpg 1. เยี่ยมชมสนามฟุตบอลของทีมแบล็คเบิร์น<br>2. เยี่ยมชมสนามฟุตบอลของทีมโบตั้น<br> boffice/store/news/newssub-257.jpg boffice/store/news/newssub-258.jpg boffice/store/news/newssub-259.jpg 3-8. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ (Museum Of Science & Industry: MOSI) boffice/store/news/news-63.jpg กิจกรรม Thaicom Thai Kids to Manchester City Football Club (4) วันที่ 26 เมษายน 2551 วันนี้น้องๆ เยาวชนได้มีโอกาสเยี่ยมชม “City of Manchester Stadium” จากนั้นได้เดินทางไปชมร้านขายของที่ระลึกของสโมสรแมนฯ ซิตี้ และน้องๆ ต่างก็ดีใจเป็นยิ่งเมื่อรู้ว่าประธานสโมสรและประธานมูลนิธิไทยคม พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้มอบเงินจำนวน 150 ปอนด์ ให้กับน้องๆ แต่ละคนเพื่อซื้อของที่ระลึกของสโมสรมาฝากคนทางบ้าน วันที่ 26 เมษายน 2551 วันนี้น้องๆ เยาวชนได้มีโอกาสเยี่ยมชม “City of Manchester Stadium” ซึ่งเป็นสนามของสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และได้มีโอกาสเข้าไปดูห้องแต่งตัวนักเตะทีมสโมสรแมนฯ ซิตี้ ที่จะเข้ามาแข่งขันในช่วงบ่ายอย่างใกล้ชิดทุกซอกทุกมุม จากนั้นได้เดินทางไปชมร้านขายของที่ระลึกของสโมสรแมนฯ ซิตี้ และน้องๆ ต่างก็ดีใจเป็นยิ่งเมื่อรู้ว่าประธานสโมสรและประธานมูลนิธิไทยคม พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้มอบเงินจำนวน 150 ปอนด์ ให้กับน้องๆ แต่ละคนเพื่อซื้อของที่ระลึกของสโมสรมาฝากคนทางบ้าน และยังได้ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับ ทีมฟูเล่ม boffice/store/news/newssub-247.jpg boffice/store/news/newssub-248.jpg boffice/store/news/newssub-249.jpg 1-6. เยี่ยมชมสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ boffice/store/news/newssub-250.jpg 7-8. เยี่ยมชมห้องแต่งตัวของนักเตะ boffice/store/news/newssub-251.jpg boffice/store/news/newssub-252.jpg 9-11. น้องๆ รับมอบเกียรติบัตรจากประธานมูลนิธิไทยคม และประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ พ.ท.ต. ดร. ทักษิณ ชินวัตร กล่าวต้อนรับสู่สโมสรฯ พร้อมทั้งให้โอวาทข้อคิดแก่น้องๆ เยาวชนทั้ง 15 คน<br> boffice/store/news/newssub-253.jpg ในเวลา 15.00 น. น้องๆ เยาวชนก็ได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับทีมฟูแล่ม ซึ่งเป็นการชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ชิพอังกฤษแบบสดๆ ในสนามครั้งแรกของน้องเยาวชนทั้ง 15 คน ได้ก่อนการแข่งขันน้องๆ ได้รับเกียรติให้ร่วมยืนต้อนรับนักฟุตบอลลงสู่สนาม นับเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ทุกๆ คนจดจำไปตลอดชีวิต boffice/store/news/newssub-254.jpg 14-15. ร่วมต้อนรับทีมนักฟุตบอลเยาวชนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลงสู่สนาม boffice/store/news/newssub-255.jpg 16-17. ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับ ทีมฟูเล่ม boffice/store/news/news-62.jpg กิจกรรม Thaicom Thai Kids to Manchester City Football Club (3) วันที่ 25 เมษายน 2551 วันนี้น้องๆ จะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ “The Beatle Story” ซึ่งเป็นตำนานวงดนตรีชื่อดังระดับโลก, และไปเยี่ยมชมสนามแอนฟิลด์ซึ่งสนามทีมลิเวอร์พูล, สนามกูดิสัน พาร์ค สนามของทีมเอเวอร์ตัน, สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ไปเยี่ยมชม "Manchester Museum" ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองแมนเชสเตอร์ วันที่ 25 เมษายน 2551 วันนี้น้องๆ เยาวชนทั้ง 15 คน ได้เรียนรู้และเปิดโลกกว้างโดยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ “The Beatle Story” ซึ่งเป็นตำนานวงดนตรีชื่อดังระดับโลก ตั้งอยู่ในเมืองลิเวอร์พูล จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมสนามแอนฟิลด์ซึ่งสนามทีมลิเวอร์พูล, สนามกูดิสัน พาร์ค สนามของทีมเอเวอร์ตัน, สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ส่วนในช่วงบ่ายก็ได้เดินทางไปยัง “Manchester Museum” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองแมนเชสเตอร์ งานนี้ได้ทั้งความสนุกควบคู่ไปกับความรู้ boffice/store/news/newssub-238.jpg boffice/store/news/newssub-239.jpg 1-4. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ The Beatle Story Exhibition เมืองลิเวอร์พูล boffice/store/news/newssub-240.jpg boffice/store/news/newssub-241.jpg 5-7. เยี่ยมชมสนามและ shop ของทีมสโมสรลิเวอร์พูล เมืองลิเวอร์พูล boffice/store/news/newssub-242.jpg 8-9. เยี่ยมชมสโมสรเอเวอร์ตัน เมืองลิเวอร์พูล boffice/store/news/newssub-243.jpg boffice/store/news/newssub-244.jpg 10-13. เยี่ยมชมสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมืองแมนเชสเตอร์ boffice/store/news/newssub-245.jpg boffice/store/news/newssub-246.jpg 14-17. ชมพิพิธภัณฑ์เมืองแมนเชสเตอร์ ซิตี้ boffice/store/news/news-61.jpg กิจกรรม Thaicom Thai Kids to Manchester City Football Club (2) วันที่ 24 เมษายน 2551 วันที่ 2 ของการเยือนประเทศอังกฤษ วันนี้ น้องๆ เยาวชนและทีมงานได้เดินทางไปร่วมทำบุญ นั่งสมาธิ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากนั้นได้ประลองฝีเท้ากับทีมโรงเรียน เซนต์ โธมัส มัวร์ ซึ่งมีนักเตะเยาวชนที่เคยผ่านการฝึกในสโมสรอาชีพมาดวลฝีเท้า วันที่ 2 ของการเยือนประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะทำกิจกรรมในวันนี้ น้องๆ เยาวชนและทีมงานได้เดินทางไปร่วมทำบุญ นั่งสมาธิ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดเจริญภาวนา ซึ่งเป็นวัดไทยที่ตั้งอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เดินทางไปยัง Platt lane เพื่อไปรับการแนะนำและฝึกทักษะจากโค้ช Manchester City Academy จากนั้นน้องๆ ก็ได้ประลองฝีเท้ากับทีมโรงเรียน เซนต์ โธมัส มัวร์ ซึ่งมีนักเตะเยาวชนที่เคยผ่านการฝึกในสโมสรอาชีพมาดวลฝีเท้า งานนี้เยาวชนไทยสามารถเอาชนะได้ด้วย score 3-2 boffice/store/news/newssub-229.jpg boffice/store/news/newssub-230.jpg boffice/store/news/newssub-231.jpg 1-4. ไปทำบุญที่วัดเจริญภาวนา ซึ่งเป็นวัดไทยในเมืองแมนเชสเตอร์ boffice/store/news/newssub-232.jpg 5-6. เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ Platt Lane boffice/store/news/newssub-233.jpg 7-8. น้องๆ ตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันกับทีมโรงเรียน เซนต์ โธมัส มัวร์ boffice/store/news/newssub-234.jpg boffice/store/news/newssub-235.jpg boffice/store/news/newssub-236.jpg 9-13. ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลกับทีมโรงเรียนเซนต์ โธมัส มัวร์ boffice/store/news/news-60.jpg กิจกรรม Thaicom Thai Kids to Manchester City Football Club (1) วันที่ 23 เมษายน 2551 วันแรกของกิจกรรมในโครงการ “มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยเยือนสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้” ได้พาน้องๆ ไปเยี่ยมชม Manehester City Football Club และได้นั่งดูบรรดาเหล่านักเตะของทีมฝึกซ้อมในสนามอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยังร้านอาหาร Royal Orchid Thai Restaurant เพื่อร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่ทางสโมสรแมนฯ ซิตี้ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องๆ หลังจากเดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประสบการณ์แรกที่น้องๆ ได้รับก็คือการเยี่ยมชมสนาม Carrington ซึ่งเป็นสนามซ้อมของทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ (โดยปกติจะไม่เปิดให้คนนอกเข้า)น้องๆ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ห้องแต่งตัว ห้องฟิตเนส และห้องอาบน้ำของนักกีฬา เป็นต้น และพิเศษกว่านั้นก็คือการได้นั่งดูบรรดาเหล่านักเตะของทีมฝึกซ้อมในสนามอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยังร้านอาหาร Royal Orchid Thai Restaurant เพื่อร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่ทางสโมสรแมนฯ ซิตี้ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องๆ เยาวชนไทยโดยเฉพาะกิจกรรมในวันแรกสร้างความตื่นเต้นและประทับใจแก่น้องๆ เป็นอย่างมาก หลังจากนั้นได้เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม Britannia Hotel Manchester เพื่อพักผ่อนเตรียมความพร้อมสู่กิจกรรมเปิดประสบการณ์ในวันต่อไป boffice/store/news/newssub-220.jpg boffice/store/news/newssub-221.jpg 1. พวกเราเดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แล้วครับ เย้! (อากาศหนาวมากๆ เลย)<br>2. เยี่ยมชมสนาม Carrington สนามฝึกซ้อมของทีมแมนฯ ซิตี้ <br> boffice/store/news/newssub-223.jpg 4. ผู้บริหารสโมสร และ Jim Cassel ผู้จัดการสถาบัน Manchester City Academy รวมทั้งโค้ชของทีมแมนฯซิตี้ Sven-Goran Eriksson ให้รับการต้อนรับทีมเยาวชนอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น boffice/store/news/newssub-224.jpg 5-6. เยี่ยมชมห้องทำอาหารของนักฟุตบอล boffice/store/news/newssub-225.jpg 7-8. เยี่ยมชมห้องแต่งตัวของนักฟุตบอลทุกซอกทุกมุม boffice/store/news/newssub-226.jpg 9-10. ชมสระน้ำบำบัดราคาแพง ที่ใช้สำหรับวินิจฉัยอาการบาดเจ็บข้อกระดูกของนักฟุตบอล บ่อน้ำแช่ตัว boffice/store/news/newssub-227.jpg 11-12. น้องๆ มีโอกาสได้นั่งชมการฝึกซ้อมของทีมแมนฯ ซิตี้ ติดขอบสนามเลยทีเดียว boffice/store/news/newssub-228.jpg 13. ดูอย่างเดียวไม่ได้ มีดีก็ต้องโชว์กันหน่อย <br>14. จากนั้นก็ได้รับแจกลายเซ็นจากนักเตะแมนฯซิตี้ งานนี้แต่ละคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจ หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง boffice/store/news/news-69.jpg ทีมเยาวชนทั้ง 15 คนร่วมขอบคุณสื่อมวลชน และร่วมบันทึกเทปรายการ VIP วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 น้องๆ ตัวแทนทั้ง 15 คน ได้ร่วมขอบคุณสื่อมวลชนต่อเป็นวันที่ 2 โดยได้เดินทางไปที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และได้ไปร่วมบันทึกเทปรายการ VIP ซึ่งออกอากาศทางช่องโมเดิร์น 9 ทีวี วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 น้องๆ ตัวแทนทั้ง 15 คน ได้ร่วมขอบคุณสื่อมวลชนต่อเป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้ได้ไปขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยมีคุณชุมฉันท์ ชำนิประศานสน์ หัวหน้าโต๊ะข่าวสตรี และเยาวชน มาให้การต้อนรับ จากนั้นได้ไปขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พร้อมมอบของที่ระลึก โดยมีคุณวรเทพ มากโภคา ตัวแทนผู้สื่อข่าว มาให้การต้อนรับ และถ่ายรูปร่วมกันอย่างอบอุ่น และได้เดินทางต่อไปยังสถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7 เพื่อขอบคุณ และมอบของที่ระลึก โดยมีคุณวิรัช นุชตเวช บรรณาธิการฝ่ายข่าวกีฬา, คุณศิริ สารผล ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายข่าวกีฬา และคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวของทางสถานี มาต้อนรับ และถ่ายภาพร่วมกัน boffice/store/news/newssub-284.jpg 1-2. เยาวชนทั้ง 15 คนเข้าพบ และมอบของที่ระลึกให้กับคุณชุมฉันท์ ชำนิประศานสน์ หัวหน้าโต๊ะข่าวสตรี และเยาวชน boffice/store/news/newssub-285.jpg 3-4. เยาวชนทั้ง 15 คนเข้าพบ และมอบของที่ระลึกให้กับคุณวรเทพ มากโภคา ตัวแทนผู้สื่อข่าว boffice/store/news/newssub-286.jpg 5-6. เยาวชนทั้ง 15 คนเข้าพบเพื่อขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับคุณวิรัช นุชตเวช บรรณาธิการฝ่ายข่าวกีฬา, คุณศิริ สารผล ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายข่าวกีฬา และคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวของทางสถานี boffice/store/news/newssub-287.jpg 7. คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิไทยคม และตัวแทนเยาวชน 4 คน ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ VIP หลังจากนั้น ตัวแทนเยาวชน 4 คน ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ VIP โดยมีคุณภัทรพล ศิลปาจารย์ และคุณญาณี จงวิสุทธิ์ สองพิธีกรชื่อดัง ซักถามถึงความประทับใจ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม Thaicom Thai Kids to Manchester City Football Club ที่ประเทศอังกฤษ อย่างเป็นกันเอง จากนั้นคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิไทยคมได้มอบของที่ระลึกให้แก่สองพิธีกรก่อนถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งเทปบันทึกนี้จะออกอากาศวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2551 ทางโมเดิร์น 9 ทีวี เวลา 20.30 น. boffice/store/news/newssub-288.jpg 9. คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิไทยคมได้มอบของที่ระลึกให้แก่สองพิธีกรก่อนถ่ายภาพร่วมกัน<br>10. เพื่อนๆ อีก 11 คน ได้นั่งให้กำลังใจอยู่ขอบเวที boffice/store/news/newssub-289.jpg boffice/store/news/news-68.jpg ทีมเยาวชนทั้ง 15 คนร่วมขอบคุณสื่อมวลชน วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เยาวชนทั้ง 15 คน ได้ร่วมเดินทางไปขอบคุณพี่ๆ ผู้สื่อข่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หลังจากที่น้องๆ เยาวชนทั้ง 15 คน และทีมงานเดินทางกลับประเทศไทย ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 07.00 น. โดยมีผู้ปกครองมาต้องรับอย่างอบอุ่น ก่อนที่จะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. เยาวชนทั้ง 15 คนได้ออกเดินทางต่อ เพื่อไปขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชน ที่ได้ติดตามไปทำข่าวถึงประเทศอังกฤษอย่างใกล้ชิด โดยลำดับแรกได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.พร้อมมอบของที่ระลึก โดยมีคุณกฤษฎิน สุวรรณบุผา บรรณาธิการฝ่ายข่าวกีฬาช่อง 3 ให้การมาต้อนรับ boffice/store/news/newssub-278.jpg boffice/store/news/newssub-279.jpg boffice/store/news/newssub-280.jpg 1-3. คุณกฤษฎิน สุวรรณบุผา บรรณาธิการฝ่ายข่าวกีฬาช่อง 3 ให้การมาต้อนรับน้องๆ ทั้ง 15 คน boffice/store/news/newssub-281.jpg หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมมอบของที่ระลึก โดยมี พันเอก พุฒิพัชร รุ่งเรือง รองหัวหน้าฝ่ายข่าว ช่อง 5 มาให้การต้อนรับ และร่วมถ่ายภาพกับน้องๆ boffice/store/news/newssub-282.jpg 5-8. พันเอก พุฒิพัชร รุ่งเรือง รองหัวหน้าฝ่ายข่าว ช่อง 5 มาให้การต้อนรับ และร่วมถ่ายภาพกับน้องๆ boffice/store/news/news-67.jpg พิธีมอบอาคารไทยคม ร.ร.วัดจันทร์มณี เมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551มูลนิธิไทยคม คุณพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม คุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการมูลนิธิไทยคม พร้อมคณะทำงานมูลนิธิไทยคม ได้เดินทางไปร่วมพิธีมอบอาคารไทยคมพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดจันทร์มณี อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551มูลนิธิไทยคม คุณพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม คุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการมูลนิธิไทยคม พร้อมคณะทำงานมูลนิธิไทยคม ได้เดินทางไปร่วมพิธีมอบอาคารไทยคมพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดจันทร์มณี อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ คุณพานทองแท้ ชินวัตร ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในการมอบอาคารให้แก่โรงเรียน โดยมีคุณสมพิศ ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.อ่างทอง เป็นตัวแทนกล่าวรับมอบอาคารดังกล่าว boffice/store/news/newssub-273.jpg boffice/store/news/newssub-274.jpg boffice/store/news/newssub-275.jpg boffice/store/news/newssub-276.jpg boffice/store/news/newssub-277.jpg boffice/store/news/news-70.jpg มูลนิธิไทยคม มอบประสบการณ์ดีๆ ให้เยาวชนไทย แจกบัตร 500 ใบ เกมนัดพิเศษ ไทย-แมนฯ ซิตี้ มูลนิธิไทยคมมอบโอกาสดีๆ ให้เยาวชนไทยอีกครั้ง แจกบัตรเข้าชมเกมนัดพิเศษ ไทย-แมนฯ ซิตี้ 500 ใบ โดย 400 ใบ ให้เยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ "มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลกพาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้" อีก 100 ใบมอบให้เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส พร้อมลุ้นฝึกฟุตบอลกับนักเตะ "เรือใบ" ชุดใหญ่ด้วย อ่านรายละเอียด... boffice/store/news/newssub-290.jpg boffice/store/news/newssub-291.jpg มูลนิธิไทยคมมอบโอกาสดีๆ ให้เยาวชนไทยอีกครั้ง แจกบัตรเข้าชมเกมนัดพิเศษ ไทย-แมนฯ ซิตี้ 500 ใบ โดย 400 ใบ ให้เยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ "มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลกพาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้" อีก 100 ใบมอบให้เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส พร้อมลุ้นฝึกฟุตบอลกับนักเตะ "เรือใบ" ชุดใหญ่ด้วย <br><br>ศึกลูกหนังนัดพิเศษ "แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี ซูเปอร์แมทช์ ไทยแลนด์ 2008 พรีเซนเท็ด บาย สิงห์" ซึ่งเป็นการดวลแข้งระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชุดใหญ่ที่นำทัพโดย สเวน โกรัน อีริคส์สัน ยอดกุนซือชาวสวีดิช ดวลแข้งกับทีมไทยแลนด์ พรีเมียร์ ออล สตาร์ ในวันที่ 17 พ.ค. 2551 นี้ มูลนิธิไทยคม จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสชมเกมนัดนี้ฟรีๆ แบบติดขอบสนามเลยทีเดียว<br><br>โดยโครงการนี้ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิไทยคม ได้เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิไทยคม จะมีการแจกบัตรเข้าชมเกมนัดนี้ทั้งหมด 500 ใบ ซึ่ง 400 ใบนั้นจะส่งเอสเอ็มเอสไปยังเยาวชนที่เข้าร่วมคัดเลือกในโครงการ "มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลกพาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้" กว่า 2 พันคน โดยใครที่ตอบรับเข้ามาก่อนก็จะได้สิทธิ์เข้าชมก่อนทั้งหมด 400 คน โดยผู้ที่โทรกลับมายืนยันการเข้าร่วมชมการแข่งขัน จะได้รับตั๋วเข้าชมเพิ่มเติมอีกคนละ 1 ใบ สำหรับผู้ปกครอง จากนั้นอีก 100 ใบมูลนิธิฯ ก็จะมอบให้เด็กพิการ 20 คน ส่วนอีก 80 คนที่เหลือก็จะพาเด็กด้อยโอกาสเข้าไปชม ซึ่งมาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ สถานสงเคราห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด รวม 500 ใบ<br><br>โดยในวันแข่งนั้น มูลนิธิฯ ก็ยังมีกิจกรรมดีๆ มาให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วม อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ และร่วมกิจกรรมกับ 15 ตัวแทนเยาวชนมูลนิธิไทยคมที่ไปเยือนถิ่นเรือใบสีฟ้ามาแล้ว ว่าประสบการณ์ระดับโลกที่ได้รับเป็นอย่างไร<br><br>“นอกจากนี้ในจำนวน 400 คน ที่เข้าชมเกมนัดนี้ เราจะสุ่มจับสลากเพื่อหาเด็กที่โชคดีในกลุ่มนี้ จำนวน 50 คน เข้าร่วมฝึกฟุตบอลกับทีมเมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชุดใหญ่ ซึ่งจะเปิดคลินิกสอนฟุตบอลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2551 ที่สนามราชมังคลาฯ เป็นการได้ฝึกฟุตบอลกับนักเตะระดับโลกอย่างใกล้ชิด นี่เป็นประสบการณ์ดีๆ ที่มูลนิธิไทยคมมอบให้กับเยาวชนไทยอีกครั้ง หลังจากที่เราได้สร้างฝันเยาวชนไทยให้เป็นจริงด้วยการพาไปสัมผัสกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึงประเทศอังกฤษมาแล้ว” boffice/store/news/news-71.jpg การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี ซูเปอร์แมทช์ ไทยแลนด์ 2008 พรีเซนเท็ด บาย สิงห์” วันที่ 17 พ.ค.2551 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี ซูเปอร์แมทช์ ไทยแลนด์ 2008 พรีเซนเท็ด บาย สิงห์” ซึ่งเป็นการดวลแข้งระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ดวลแข้งกับทีมไทยแลนด์ พรีเมียร์ ออล สตาร์ โดยมูลนิธิไทยคมให้การสนับสนุน และพ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ประธานมูลนิธิไทยคม ร่วมเป็นประธานในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย วันที่ 17 พ.ค.2551 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี ซูเปอร์แมทช์ ไทยแลนด์ 2008 พรีเซนเท็ด บาย สิงห์” ซึ่งเป็นการดวลแข้งระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ดวลแข้งกับทีมไทยแลนด์ พรีเมียร์ ออล สตาร์ ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ โดยมูลนิธิไทยคมมอบบัตรเข้าชมเกมนัดนี้ทั้งหมด 900 ใบ ซึ่ง 400 ใบนั้นจะส่งเอสเอ็มเอสไปยังเยาวชนที่เข้าร่วมคัดเลือกในโครงการ “มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้”กว่า 2 พันคน โดยใครที่ตอบรับเข้ามาก่อนก็จะได้สิทธิ์เข้าชมก่อนทั้งหมด 400 คน โดยผู้ที่โทรกลับมายืนยันการเข้าร่วมชมการแข่งขัน จะได้รับตั๋วเพิ่มเติมอีกคนละ 1 ใบ สำหรับผู้ปกครอง จากนั้นอีก 100 ใบมูลนิธิฯ ก็จะมอบให้เด็กพิการ 20 คน ส่วนอีก 80 คนที่เหลือก็จะพาเด็กด้อยโอกาสเข้าไปชม ซึ่งมาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด โดย พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ประธานมูลนิธิไทยคม ร่วมเป็นประธานการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย boffice/store/news/newssub-292.jpg boffice/store/news/newssub-293.jpg boffice/store/news/newssub-294.jpg boffice/store/news/newssub-295.jpg boffice/store/news/newssub-296.jpg boffice/store/news/newssub-297.jpg boffice/store/news/newssub-298.jpg boffice/store/news/newssub-299.jpg boffice/store/news/newssub-300.jpg boffice/store/news/newssub-301.jpg boffice/store/news/newssub-302.jpg boffice/store/news/newssub-303.jpg boffice/store/news/newssub-304.jpg boffice/store/news/news-73.jpg เยาวชนจากมูลนิธิไทยคม 50 คนร่วมกิจกรรม Youth Football Clinic By M.C.F.C. วันที่ 18 พ.ค. 2551 มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไป แมนเชสเตอร์ ซิตี้ นำเยาวชนผู้โชคดี จำนวน 50 คน เข้าร่วมฝึกทักษะ ร่วมกับนักเตะสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ มูลนิธิไทยคม โดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ประธานมูลนิธิไทยคม คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม และคุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม สานต่อโครงการมูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไป แมนเชสเตอร์ ซิตี้ นำเยาวชนผู้โชคดี จำนวน 50 คน เข้าร่วมฝึกทักษะ ร่วมกับนักเตะสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เพื่อมอบประสบการณ์ดี ๆ ที่มูลนิธิไทยคมมอบให้กับเยาวชนไทย หลังจากที่เราได้สร้างฝันเยาวชนไทยให้เป็นจริงด้วยการพาไปสัมผัสกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึงประเทศอังกฤษมาแล้ว ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน boffice/store/news/newssub-311.jpg boffice/store/news/newssub-312.jpg boffice/store/news/newssub-313.jpg boffice/store/news/newssub-314.jpg boffice/store/news/newssub-315.jpg boffice/store/news/newssub-316.jpg boffice/store/news/news-72.jpg งานเปิดร้าน Man City Store เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ตัวแทนเยาวชน จากโครงการมูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไป แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เดินทางไปร่วมงานเปิดร้าน Man City Store ณ อาคารชินวัตร 3 ชั้น 2 ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ตัวแทนเยาวชน จากโครงการมูลนิธิไทยคม เปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไป แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เดินทางไปร่วมงานเปิดร้าน Man City Store และเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่มูลนิธิไทยคมได้นำเยาวชนไทยทั้ง 15 คน ไปร่วมเปิดประสบการณ์ต่างๆที่เมืองแมนเชสเตอร์ และได้สัมผัสกับนักฟุตบอลระดับโลกของสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ รวมถึงสิ่งที่แต่ละคนประทับใจ ณ อาคารชินวัตร 3 ชั้น 2 ถนนวิภาวดี boffice/store/news/newssub-305.jpg boffice/store/news/newssub-306.jpg boffice/store/news/newssub-307.jpg boffice/store/news/newssub-308.jpg boffice/store/news/newssub-309.jpg boffice/store/news/newssub-310.jpg boffice/store/news/news-74.jpg ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Evolutionary Reform : The Dubai Experience" 22 พฤษภาคม 2551 มูลนิธิไทยคม จัดปาฐกถาพิเศษโดย สุลต่าน อะห์เหม็ด บิน สุลาเย็ม ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ดูไบ เวิลด์ (Dubai World) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 22 พฤษภาคม 2551 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : สุลต่าน อะห์เหม็ด บิน สุลาเย็ม ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ดูไบ เวิลด์ (Dubai World) เดินทางมาประเทศไทยตามคำเชิญของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ประธานมูลนิธิไทยคม เพื่อปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง ‘Evolutionary Reform : The Dubai Experience’ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์แห่งความสำเร็จของรัฐดูไบกับนักธุรกิจชาวไทย ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และ เสริมวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจและ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไกล ทัดเทียมนานาประเทศ boffice/store/news/newssub-317.jpg boffice/store/news/newssub-319.jpg สุลต่านอะห์เหม็ด บิน สุลาเย็ม วัย 53 ปี นักธุรกิจผู้มีบทบาทอย่างโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐดูไบ เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Dubai World ซึ่งมีอาณาจักรธุรกิจครอบคลุมกิจการแทบทุกสาขา ทั้ง สังหาริมทรัพย์, คมนาคม, โลจิสติกส์, การท่องเที่ยว, บริการทางการเงิน, การเดินเรือสมุทร, โรงพยาบาลและการแพทย์, สินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก ฯลฯ ด้วยบริษัทในเครือเกือบ 100 แห่ง ที่มีการลงทุนอยู่ทั้งในดูไบ ต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยประมาณการว่ามีมูลค่าสินทรัพย์กว่า 100,000 ล้านเหรียญ boffice/store/news/newssub-320.jpg นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารด้านเศรษฐกิจแห่งดูไบ (Board of Executive Economic Council) และสภาบริหารแห่งรัฐดูไบ (Dubai Executive Council) ซึ่งเทียบเท่ากับคณะรัฐมนตรีของรัฐดูไบและรายงานตรงต่อผู้ปกครองรัฐดูไบ คือ เชค โมฮะห์เหม็ด บิน ราชีด อัล มัคห์ตุม (Shiekh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum) boffice/store/news/newssub-321.jpg สุลต่านอะห์เหม็ด บิน สุลาเย็ม เป็นผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ ในวัยเพียง 30 ปี เขาเป็นผู้เสนอแนวคิดเรื่องการเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone) ต่อผู้ปกครองรัฐดูไบ เชค โมฮะห์เหม็ด โดยเชื่อมั่นว่านี่คือกุญแจแห่งความสำเร็จของดูไบ ผลสำเร็จของการเปิดเขตการค้าเสรีครั้งนั้นสร้างความคึกคักให้กับภาคเศรษฐกิจและเป็นการพลิกโฉมธุรกิจท่าเรือของดูไบ และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ทำให้ต่อมา รัฐดูไบพัฒนากลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า (Gate Way) ของประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง รวมถึงแอฟริกาบางประเทศ ปัจจุบันดูไบถือเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งของโลก และบริษัท Dubai Ports World (DP World) P&O เป็นบริษัทชั้นนำ 1 ใน 3 ของบริษัทด้านการบริหารจัดการท่าเรือทะเลของโลก boffice/store/news/newssub-322.jpg ไม่เพียงเท่านั้น เขายังเป็นเจ้าของไอเดียสะท้านโลก หมู่เกาะต้นปาล์ม (The Palm Islands) ถมทะเลเพื่อสร้างหมู่เกาะจำลองเป็นรูปต้นปาล์ม ล้อมรอบด้วยเสี้ยววงกลมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่อยู่อาศัย โรงแรม และรีสอร์ท ซึ่งถือเป็นโครงการสร้างเกาะใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะมีการก่อสร้างทั้งหมด 3 โครงการ คือ The Palm Jumeirah, The Palm Jebel Ali และ The Palm Deira โดยโครงการ The Palm Jumeirah ได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลก boffice/store/news/newssub-323.jpg จากดินแดนที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยทะเลทราย ปัจจุบันดูไบดารดาษด้วยอาคารและตึกสูงระฟ้า ตึกสูงที่สุดในโลก ‘เบิร์จดูไบ’ ที่มีความสูง 818 เมตร ก็ตั้งอยู่ที่เมืองแห่งนี้ ดูไบเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในตะวันออกกลาง มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือจีดีพี (Gross Domestic Product) สูงถึง 11 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลปี 2550) ดูไบเพียบพร้อมด้วยท่าเรือระดับโลก ห้างปลอดภาษีขนาดมหึมา เป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากบริษัทนับพันแห่งจากทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดนี้ดูไบใช้เวลาพัฒนาตัวเองภายในเวลาไม่ถึง 30 ปี boffice/store/news/newssub-324.jpg การแสดงปาฐกถาพิเศษในเรื่อง ‘Evolutionary Reform : The Dubai Experience’ ครั้งนี้ สุลต่านอะห์เหม็ด บิน สุลาเย็ม ผู้มีผลงานสำคัญในการผลักดันความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของรัฐดูไบ ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Dubai World จะได้นำประสบการณ์แห่งความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนกับนักธุรกิจชาวไทย และแบ่งปันวิสัยทัศน์แห่งโลกอนาคตร่วมกัน boffice/store/news/news-75.jpg พาเยาวชนไทยชมศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย มูลนิธิไทยคมมอบโอกาสดี ๆ ให้เยาวชนไทยอีกครั้ง แจกบัตรเข้าชมเกมนัดพิเศษทีมชาติ ไทย-ทีมชาติบาห์เรน ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเซีย จำนวน 200 ใบ โดยโครงการนี้ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม ได้เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิไทยคมจะมีการแจกบัตรเข้าชมเกมนัดนี้ทั้งหมด 200 ใบ ซึ่ง 100 ใบนั้นจะส่งเอสเอ็มเอสไปยังเยาวชนที่เข้าร่วมคัดเลือกในโครงการ “มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้”กว่า 2 พันคน โดยใครที่ตอบรับเข้ามาก่อนก็จะได้สิทธิ์เข้าชมก่อน จากนั้นอีก 100 ใบมูลนิธิฯ ก็จะมอบให้เด็กพิการ 20 คน ส่วนอีก 80 คนที่เหลือก็จะพาเด็กด้อยโอกาสเข้าไปชม ซึ่งมาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพลภาพปากเกร็ด บ้านราชาวดี สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด รวม 200 ใบ<br><br>โดยกิจกรรมนี้ เป็นการสานฝันเยาวชนไทย และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนผู้รักกีฬาฟุตบอลพร้อมเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ที่มูลนิธิฯ ได้เปิดโอกาสให้แก่เยาวชนไทย boffice/store/news/newssub-325.jpg boffice/store/news/newssub-326.jpg boffice/store/news/newssub-327.jpg boffice/store/news/newssub-328.jpg boffice/store/news/newssub-329.jpg boffice/store/news/newssub-330.jpg boffice/store/news/newssub-331.jpg boffice/store/news/newssub-332.jpg boffice/store/news/news-77.jpg โครงการประกวดกลอนสุภาพ และเรียงความเทิดพระเกียรติ 76 พรรษา 16 มิถุนายน 2551 มูลนิธิไทยคมมีการจัดแถลงข่าว เชิญชวนเยาวชน และปวงชนชาวไทย ร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผ่านการประกวดเรียงความ และกลอน ในหัวข้อ "แม่ของแผ่นดิน" พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม และครอบครัวชินวัตร ร่วมแถลงข่าว โครงการประกวดกลอนสุภาพ และเรียงความเทิดพระเกียรติ 76 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ "แม่ของแผ่นดิน" ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท โดยมี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการ กล่าวรายละเอียดของโครงการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิไทยคม โดยจะเริ่มรับผลงานของเยาวชนตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2551 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์มูลนิธิไทยคม www.thaicomfoundation.org ในวันที่ 10 สิงหาคม 2551 boffice/store/news/newssub-335.jpg boffice/store/news/newssub-336.jpg boffice/store/news/newssub-337.jpg boffice/store/news/newssub-338.jpg boffice/store/news/newssub-339.jpg boffice/store/news/newssub-340.jpg boffice/store/news/news-78.jpg การพิจารณาคัดเลือกรอบแรก โครงการประกวดกลอนสุภาพ และเรียงความ "แม่ของแผ่นดิน" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 มูลนิธิไทยคม และทีมงาน ได้นำส่งผลงานของผู้ที่เข้าประกวด ให้คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พิจารณา คัดเลือกรอบแรกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 มูลนิธิไทยคม และทีมงาน ได้นำส่งผลงานของผู้ที่เข้าประกวดในโครงการประกวดกลอนสุภาพ และเรียงความเทิดพระเกียรติ 76 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ "แม่ของแผ่นดิน" ให้ ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ร่วมกันพิจารณา คัดเลือกรอบแรกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด boffice/store/news/newssub-341.jpg boffice/store/news/newssub-342.jpg boffice/store/news/newssub-343.jpg boffice/store/news/newssub-344.jpg boffice/store/news/newssub-345.jpg boffice/store/news/news-81.jpg พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "แม่ของแผ่นดิน" วันที่ 12 สิงหาคม 2551 มูลนิธิไทยคมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "แม่ของแผ่นดิน" มูลนิธิไทยคมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "แม่ของแผ่นดิน" โดยมี คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 12 สิงหาคม 2551 เวลา 17.00 น. ณ Hall of Fame ชั้น M สยามพารากอน งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12-17 สิงหาคม 2551 พร้อมชมกิจกรรมพิเศษเฉพาะวันเสาร์ที่ 16 ส.ค. และอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. อาทิ การแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ ,การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย “วงบอยไทย” ,การแสดงละครจาก ภัทราวดี เธียเตอร์ ณ Hall of Fame สยามพารากอน boffice/store/news/newssub-357.jpg boffice/store/news/newssub-358.jpg boffice/store/news/newssub-359.jpg boffice/store/news/newssub-360.jpg boffice/store/news/newssub-361.jpg boffice/store/news/newssub-362.jpg boffice/store/news/newssub-363.jpg ภายในงานจะแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์กึ่งศตวรรษที่หาชมได้ยาก ตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์ สถานที่ประสูติ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ภาพส่วนพระองค์กับพระราชโอรสและพระราชธิดาซึ่งไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน รวมถึงพระฉายาลักษณ์ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้รับพระราชทานมาโดยเฉพาะสำหรับนิทรรศการนี้ boffice/store/news/newssub-364.jpg boffice/store/news/newssub-365.jpg boffice/store/news/newssub-366.jpg พร้อมร่วมชื่นชมความไพเราะงดงามของบทกวีและเรียงความที่ได้รับรางวัล ซึ่งหลายเรื่องราวเขียนจากประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ไม่ว่าจะเป็นเด็กสาวที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการ นายทหารจากนราธิวาส รวมผู้ส่งผลงานทั้งกลอนและเรียงความมีอายุตั้งแต่ 6 ขวบ ถึง 89 ปี สัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจ พร้อมร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี boffice/store/news/newssub-367.jpg boffice/store/news/newssub-368.jpg 1. นางสาวรังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ รางวัลชนะเลิศ ประกวดกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษา (ภาพซ้าย) <br>2. นางสาวรติมา ประยูรวงศ์ รางวัลชนะเลิศ ประกวดกลอนสุภาพ ระดับอุดมศึกษา (ภาพขวา) ภาพความประทับใจของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอนสุภาพ และเรียงความ รวมทั้งหมด 6 รางวัล boffice/store/news/newssub-369.jpg 1. นายมะเนาะ ยูเด็น รางวัลชนะเลิศ ประกวดกลอนสุภาพ ระดับบุคคลทั่วไป (ภาพซ้าย) <br>2. นายกฤษฎ์ สังสิทธิสวัสดิ์ รางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา (ภาพขวา) boffice/store/news/newssub-370.jpg 1. นางสาวแพรวพิสุทธิ์ ทองนาค รางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ ระดับอุดมศึกษา (ภาพซ้าย) <br>2. นายปวีร์ เจนวีระนนท์ รางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ ระดับบุคคลทั่วไป (ภาพขวา) boffice/store/news/news-80.jpg ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “one laptop per child” มูลนิธิไทยคม จัดปาฐกถาพิเศษ Thaicom World Experience เรื่อง “one laptop per child” วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชิญกูรูด้านเทคโนโลยีระดับโลก Prof. Nicholas Negroponte มาแสดงปาฐกถาพิเศษ Thaicom World Experience เรื่อง “one laptop per child” หรือโครงการหนึ่งแล็ปท็อปสำหรับเด็กหนึ่งคน มุ่งพัฒนาแล็ปท็อปราคาถูกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ยากจนในประเทศกำลังพัฒนา แรกเริ่มโครงการเมื่อหลายปีก่อน มีคนวิจารณ์ว่าเขาบ้าและสิ่งที่เขาคิดเป็นไปไม่ได้ แต่วันนี้ความคิดของเขาได้ถูกทดลองนำร่องไปใช้กับการศึกษาในหลายประเทศ ทั้งอุรุกวัย เปรู เอธิโอเปีย บราซิล ไนจีเรีย กัมพูชา รวมถึงประเทศไทย โดย Prof. Nicholas ยืนยันว่าภายในปี พ.ศ.2553 หรืออีกสองปีข้างหน้า เขาจะบรรลุเป้าหมายที่ทำให้แล็ปท็อปนี้มีราคาต่ำกว่า 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ boffice/store/news/newssub-350.jpg boffice/store/news/newssub-351.jpg boffice/store/news/newssub-352.jpg boffice/store/news/newssub-353.jpg boffice/store/news/newssub-354.jpg boffice/store/news/newssub-355.jpg boffice/store/news/newssub-356.jpg boffice/store/news/news-79.jpg การพิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการประกวดกลอนสุภาพ และเรียงความ "แม่ของแผ่นดิน" วันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 51 มูลนิธิไทยคมได้เรียนเชิญคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมให้เกียรติเป็น กรรมการตัดสินการประกวดกลอนสุภาพและเรียงความ รอบสุดท้าย วันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 51 มูลนิธิไทยคมได้เรียนเชิญคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมให้เกียรติเป็น กรรมการตัดสินการประกวดกลอนสุภาพและเรียงความ เทิดพระเกียรติ 76 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ "แม่ของแผ่นดิน" รอบสุดท้าย ณ ห้องประชุมใหญ่ของมูลนิธิไทยคม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้<br>1. รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต)<br>2. คุณศรีสุภางค์ อินทร์ไทร (นายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย)<br>3. คุณปณิฏา สุวรรณปาล (บรรณาธิการ หัวหน้า section magazine ไลฟ์สไตล์ บันเทิง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)<br>4. คุณประไพ ยั่งยืน (กรรมการสมาพันธ์สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) <br>5. คุณประกิต หลิมสกุล (คอลัมนิสต์ หัวหน้าข่าวสกู๊ป หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)<br> boffice/store/news/newssub-346.jpg จากภาพด้านบน รายชื่อคณะกรรมการเรียงจากซ้ายไปขวา คุณประกิต หลิมสกุล, คุณปณิฏา สุวรรณปาล, รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ, คุณศรีสุภางค์ อินทร์ไทร และคุณประไพ ยั่งยืน boffice/store/news/newssub-347.jpg boffice/store/news/newssub-348.jpg boffice/store/news/news-85.jpg โครงการ “แมนฯ ซิตี้ ทำความดีเพื่อแม่” สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ ประเทศไทย โดยคุณพานทองแท้ ชินวัตร และคุณพิณทองทา ชินวัตร สองผู้บริหารของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ พร้อมด้วยกลุ่มแฟนคลับร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดโครงการ ”แมนฯ ซิตี้ ทำความดี เพื่อแม่” วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2551<br> <br>สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ ประเทศไทย โดยคุณพานทองแท้ ชินวัตร และคุณพิณทองทา ชินวัตร สองผู้บริหารของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ พร้อมด้วยกลุ่มแฟนคลับร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดโครงการ ”แมนฯ ซิตี้ ทำความดี เพื่อแม่” ร่วมบริจาคสมทบทุน ให้กับบ้านครูน้อย เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ จำนวนเงินหนึ่งแสนบาท <br><br>โดยภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆในบ้านครูน้อย มีกิจกรรมมอบของที่ระลึก ของเล่น และมอบมาลัยให้กับครูน้อยด้วย มีเสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ เป็นพิธีกรสร้างความสนุกสนานภายในงาน ทั้งยังมีสามสาวดี.เจ.จากคลื่น 98.5 กู๊ด เอฟ.เอ็ม. และสามนักเตะจากโครงการมูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พาเยาวชนไทยไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ ร่วมสร้างสีสันภายในงาน ซึ่งสามารถสร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็กๆอย่างมิอาจลืม boffice/store/news/newssub-386.jpg คุณพานทองแท้ ชินวัตร คุณพิณทองทา ชินวัตร สองผู้บริหารของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ และคุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการ และตัวแทนจากมูลนิธิไทยคมร่วมมอบเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทให้กับเด็กๆบ้านครูน้อย เพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยมีคุณครูน้อยเป็นผู้รับมอบก่อนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน boffice/store/news/newssub-387.jpg ภาพซ้าย เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ พิธีกรสร้างความสนุกสนานภายในงาน, ภาพขวา คุณเอม คุณพิณทองทา ชินวัตร ทักทายกับเด็กๆอย่างเป็นกันเอง<br> boffice/store/news/newssub-388.jpg ป้าดาของเด็กๆ คุณดารุณี กฤตบุญญาลัย ก็มาร่วมในงาน โดยขับร้องเพลงสร้างความสนุกสนานให้น้องๆ<br> boffice/store/news/newssub-389.jpg บรรยากาศความสนุกสนานของการเล่นเกม และรับของรางวัล<br> boffice/store/news/newssub-390.jpg จากซ้ายไปขวา น้องปอง น้องอังกูโร่ และน้องณัฐ สามตัวแทนนักเตะจากโครงการ มูลนิธิไทยคมเปิดประสบการณ์ ระดับโลก พาเยาวชนไทย ไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ boffice/store/news/newssub-391.jpg สามสาวจาก กู๊ด เอฟ.เอ็ม. 98.5 ร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ boffice/store/news/newssub-392.jpg ภาพซ้าย ตัวแทนกลุ่มแฟนคลับ ร่วมแสดงตลกเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆ, ภาพขวา มอบมาลัยให้กับ ครูน้อย ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนแม่ของเด็กๆ ก่อนถ่ายภาพและรับประทานอาหารร่วมกัน boffice/store/news/news-86.jpg โครงการตักบาตรพระ 1,593 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะทำงานมูลนิธิไทยคม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการตักบาตรพระ 1,593 รูป ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ภายในหมู่บ้านสหกรณ์ วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2551 (ช่วงเช้า)<br> คณะทำงานมูลนิธิไทยคม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการตักบาตรพระ 1,593 รูป ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ภายในหมู่บ้านสหกรณ์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยเริ่มพิธีทำบุญตักบาตร ตั้งแต่เวลา 6.00 น. โดยมีคุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม เป็นผู้กล่าวถวายจตุปัจจัยและถวายเครื่องไทยทาน จำนวน 1,593 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ จำนวน 266 วัด 4 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป boffice/store/news/newssub-393.jpg boffice/store/news/newssub-395.jpg คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม เป็นตัวแทนของมูลนิธิ ร่วมงานและกล่าวถวายจตุปัจจัย ณ หมู่บ้านสหกรณ์ <br> boffice/store/news/newssub-396.jpg เครื่องไทยทาน จำนวน 1,593 ชุด ที่ทางมูลนิธิไทยคมร่วมนำสิ่งของไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือ พระสงฆ์ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้<br> boffice/store/news/news-88.jpg มอบหนังสือเพื่อการศึกษา 19 กันยายน 2551 มูลนิธิไทยคมมอบหนังสือเพื่อการศึกษา : คุณลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือ "แม่ของแผ่นดิน" และ "สนุก สุขใจ ได้ปัญญา" จากมูลนิธิไทยคม จำนวน 3,000 เล่ม มูลนิธิไทยคม โดย คุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการมูลนิธิไทยคม นำหนังสือ "แม่ของแผ่นดิน" และ "สนุก สุขใจ ได้ปัญญา" มอบให้<br>กระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ ณ วันที่ 19 กันยายน 2551<br><br> เพื่อให้หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ นำไปเผยแพร่เป็นความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ งานนี้ ได้รับเกียรติจาก <br>คุณศศิธร อหิงสโก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร <br>การศึกษานอกโรงเรียน และคุณปรเมศวร์ สูงมาก ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นสักขีพยานการรับมอบ <br>ซึ่งหนังสือทั้งหมด ทั้ง 3 หน่วยงานจะกระจายสู่โรงเรียน และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ boffice/store/news/newssub-398.jpg จากภาพเรียงจากซ้ายไปขวา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร กศน., คุณศศิธร อหิงสโก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม<br>และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สกอ., คุณลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, คุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการ<br>มูลนิธิไทยคม, คุณเมธินี อินทจักร ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิไทยคม, นายปรเมศวร์ สูงมาก ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมการ<br>เรียนรู้ boffice/store/news/newssub-399.jpg boffice/store/news/newssub-400.jpg สำหรับ หนังสือแม่ของแผ่นดิน เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานของผู้ที่เข้าประกวดบทกลอนวันแม่ ประจำปี 2551 ในงานนิทรรศการ<br>แม่ของแผ่นดินที่ทางมูลนิธิไทยคมจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กไทย และ<br>คนไทยเข้าใจ ซาบซึ้งในบทกลอน ตลอดจนรวบรวมภาพพระฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากจากงานไว้เป็นรูปเล่ม<br><br> ส่วนหนังสือ "สนุก สุขใจ ได้ปัญญา" เป็นหนังสือที่ทางมูลนิธิไทยคม จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องการเรียนรู้แบบ Constructionism <br>ที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว และมีผลงานของโรงเรียนที่ใช้แนวทางการศึกษาแบบ Constructionism ได้แก่ โรงเรียน<br>บ้านสันกำแพง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และนำเสนอการเรียนรู้ด้วยตนเองของน้าน้อย ที่ทำให้ตนเอง และชุมชน<br>มีพัฒนาการที่ดี โดยอาศัยการเรียนรู้จากตนเอง boffice/store/news/news-82.jpg การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” โดย คุณพารณ อิศรเสนา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” โดยคุณพารณ อิศรเสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2551<br><br>วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 คุณพารณ อิศรเสนา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม และทีมงานจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ได้เดินทางไปบรรยายถึงขั้นตอนของการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ในการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล จำนวน 620 คน ณ หอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 จัดโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช boffice/store/news/newssub-371.jpg ป้ายต้อนรับคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา หน้า หอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 boffice/store/news/newssub-372.jpg คุณพารณ อธิบายถึง OLPC ที่มูลนิธิไทยคมได้ให้การสนับสนุนในการใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยเนื้อหาของการบรรยาย จะเป็นรูปแบบของการปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ของเด็กในโลกยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และกว้างขวาง มีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา รวมทั้งช่วยกันทลายกำแพงห้องเรียน โดยเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการศึกษาแบบเดิมๆ ที่เน้นการมี “ครูเป็นศูนย์กลางการสอน” มาเป็น “ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง และเรียนรู้กันเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตรได้ จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต” เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 boffice/store/news/newssub-373.jpg ภาพ ซ้าย ด.ช.ชัชรักษ์ ทรงศิวิไล ชั้น ป.5 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย อธิบายถึงวิธีการเรียนรู้จากการทำโครงงาน<br>ภาพขวา ด.ช.กนล ทองสมุย ชั้น ป.3 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย อธิบายถึงผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Honda Asimo boffice/store/news/newssub-374.jpg คุณสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรี มอบของที่ระลึกให้คุณพารณ boffice/store/news/newssub-375.jpg ภาพซ้าย คุณพารณและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมพิธีสงฆ์<br>ภาพขวา คุณพารณเจิมศิลาฤกษ์ของอาคารใหม่ โรงเรียนสาธิตราชภัฏนครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 <br><br>คุณพารณ อิศรเสนา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งอาคารดังกล่าวจะรองรับการเรียนการสอนจากระดับปฐมวัย จนถึงระดับประถม อีกทั้งยังเป็น “ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู” ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจะได้มีโอกาสเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการจริง ซึ่งในการนี้ได้เตรียมพัฒนาบุคลากรโดยส่งครูพร้อมผู้บริหารศึกษาไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบในการสอนตามแนวทฤษฎี Constructionism คือ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนเทศบาล 4 ลำปาง และโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำแนวทางการจากการศึกษาดูงานมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน boffice/store/news/newssub-376.jpg คุณพารณ คุณสัมพันธ์ ทองสมัคร และผศ.ดร.เหม ทองชัย ผู้ดำเนินการอภิปราย ในหัวข้อ “นครแห่งการเรียนรู้” และหลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์ ได้มีการอภิปรายเรื่อง “นครแห่งการเรียนรู้” ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.เหม ทองชัย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และคุณสัมพันธ์ ทองสมัคร และคุณพารณ อิศรเสนา เป็นผู้อภิปรายในหัวข้อดังกล่าว โดยในช่วงท้ายตัวแทนคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัยได้ขึ้นไปบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบของเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย” โดยในงานดังกล่าวมีอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 160 คน boffice/store/news/newssub-377.jpg boffice/store/news/news-83.jpg นิทรรศการแสดงผลงาน และประกวดโครงงานลดโลกร้อน โรงเรียนบ้านสันกำแพง และมูลนิธิไทยคม ได้จัดประกวด โครงการเยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน หัวข้อ “ละอ่อนหน้อย ฮ้อยใจ๋ ลดภัย สู้โลกฮ้อน” โรงเรียนบ้านสันกำแพง จ. เชียงใหม่ วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 โรงเรียนบ้านสันกำแพง และมูลนิธิไทยคม ได้จัดประกวด โครงงานลดปัญหาโลกร้อนในโครงการเยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน หัวข้อ “ละอ่อนหน้อย ฮ้อยใจ๋ ลดภัย สู้โลกฮ้อน” ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จ. เชียงใหม่ วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 ชิงทุนการศึกษา 4,000 บาท จำนวน 3 รางวัล และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไทยคม เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 370,000 บาท ให้แก่ นายเพชร วงศ์แปง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง boffice/store/news/newssub-378.jpg ภาพซ้าย นายถิรวรรธน์ พึ่งพุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานถึงโครงการเยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน ต่อประธานเปิดงาน<br>ภาพขวา นายเพชร วงศ์แปง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ให้โอวาทนักเรียนและกล่าวเปิดงาน boffice/store/news/newssub-379.jpg ภาพซ้าย คุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไทยคม กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนโครงการ<br>ภาพขวา คุณบพิธ เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคม มอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 370,000 บาท ให้แก่ นายเพชร วงศ์แปง boffice/store/news/newssub-380.jpg คณะกรรมการที่ร่วมตัดสินผลงาน (จากซ้ายไปขวา) ได้แก่ อ.สุพัตตรา กิจวงศ์ คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกำแพง, คุณลำดวน นำบุญจิตต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกำแพง, คุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไทยคม, คุณดุสิต สุวัตถี ประธานชมรมครู และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสันกำแพง และนายถิรวรรธน์ พึ่งพุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านสันกำแพง หลังจากนักเรียนได้เข้าค่ายสร้างความตระหนัก ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนระดมความคิดจัดทำโครงงานและ โครงการเรียบร้อยแล้ว น้องๆ นักเรียนบ้านสันกำแพง จึงร่วมกันนำเสนอโครงการ 6 โครงงาน ได้แก่<br><br>1. โครงงาน หนูฮู้ช่วยแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน (กลุ่มที่ 191 กู้ภัยโลกร้อน)<br>เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนทำเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ ในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ “หนูฮู้” (หนูรู้) ที่สอนให้นักเรียนรู้จักประเภทของขยะ และสามารถนำขยะไปทิ้งในถังที่ถูกต้องตามประเภทของขยะได้ <br><br>2. โครงงาน 3R แก้ปัญหาโลกร้อน (กลุ่ม NUMBER ONE)<br>เป็นโครงงานรณรงค์โดยนำหลักการ 3R มาประยุกต์ใช้ ได้แก่<br>Reduce : เป็นการนำกระดาษที่ใช้แล้ว มาทำกระดาษสา และนำกระดาษบางส่วนมาเป็นส่วนประ กอบในการทำปุ๋ย EM <br>Reuse : จัดทำโครงการ เก่าของพี่ ใหม่ของน้อง เพื่อรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ไม่ใช้แล้ว บริจาคให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนเสื้อผ้า<br>Recycle : เป็นการจัดทำกำไลจากฝาขวดน้ำอัดลม การนำถุงนมมาเย็บเป็นเสื้อ และการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ 3R ในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการเชิญชวนให้นักเรียนในโรงเรียน ตลอดทั้งคนในชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการ 3R ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน<br><br>3. โครงการ Save World Save Life (กลุ่ม Power Kids)<br>นักเรียนจัดทำ VCD (ด้วยโปรแกรม Movie Maker) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีลดภาวะโลกร้อน จากนั้นนำไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน และคนในชุมชนสันกำแพง ได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมก็คือ การเดินรณรงค์โดยสวมชุดถุงดำที่มีข้อความรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน การให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย การพูดเชิญชวน และการแจกต้นกล้าให้กับผู้ที่สนใจนำไปปลูกเพื่อช่วยลดโลกร้อน<br><br>4. โครงงาน เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส จากก๊าซที่เกิดจากของเสีย (กลุ่ม คนสู้โลกร้อน)<br>กลุ่มนี้นำมูลวัวมาหมักเป็นก๊าซหุงต้ม ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์และทดแทนพลังงานได้เป็นอย่างดี<br><br>5. โครงงาน Magic Paper (กลุ่ม คนสวยสู้โลกร้อน)<br>เป็นการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) จำนวน 3 ชิ้นงาน ได้แก่ สื่อการสอน เรื่อง Color (คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีต่างๆ) สื่อการสอนเรื่องอวัยวะของต้นไม้ และสื่อการสอนเรื่องวงจรชีวิตผีเสื้อ<br>ซึ่งสื่อการสอนเหล่านี้ จะนำไปมอบให้กับคุณครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง และโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจ<br><br>6. โครงงาน Paper World (กลุ่ม Mini Recycle)<br>กลุ่มนี้มีแนวคิดในการนำกระดาษใหม่ ไปแลกกระดาษใช้แล้ว จากนั้นนำมาบดให้ละเอียด จัดทำเป็นตุ๊กตาจากกระดาษ (เปเปอร์มาเช่) แล้วนำไปประกอบเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะจำหน่ายเพื่อหารายได้พิเศษ boffice/store/news/newssub-381.jpg boffice/store/news/newssub-382.jpg ผลการประกวดโครงงาน แบ่งเป็น รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 4,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่<br><br>1. โครงงาน3R ( Reduce Reuse Recycle) <br>แก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นการนำเสนอการบูรณาการความคิด 3 เรื่อง คือ Reduce : นำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำกระดาษสา การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ EM Reuse : รับเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคให้กับน้องๆ โรงเรียนที่ขาดแคลน และ Recycle : นำเสนอความคิดการทำกำไลจากเศษวัสดุเหลือใช้ การประดิษฐ์เสื้อจากถุงนม boffice/store/news/newssub-383.jpg 2. โครงงาน Save World Save Life <br>น้องๆ นักเรียนจัดทำกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนตามชุมชน การแจกต้นกล้าไม้ให้ผู้สนใจนำไปปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อน boffice/store/news/newssub-384.jpg 3. โครงการหนูฮู้ช่วยแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน <br>เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนทำเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ ในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ “หนูฮู้” หรือ “หนูรู้” ที่สอนให้รู้จักขยะแต่ละประเภท boffice/store/news/newssub-385.jpg และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ซึ่งโครงงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัลรางวัล ได้แก่ <br><br>1. โครงงาน Magic Paper ที่จัดทำสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุกระดาษที่ใช้แล้ว นำเสนอในรูปภาษาอังกฤษ<br><br>2.โครงงาน Paper World เป็นการทำเปเปอร์มาเช่ เอากระดาษใหม่แลกกระดาษเก่าเพื่อนำมาทำเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะจำหน่ายเป็นรายได้เสริมพิเศษ <br><br>3. โครงงาน คนสู้โลกร้อน โดยนำเอาแนวคิดการนำเศษอาหารจากโรงอาหารมาหมักเพื่อทำเป็นก๊าซหุงต้ม ซึ่งเป็นการสร้างพลังงานทดแทนให้แก่ชุมชน boffice/store/news/news-2.jpg มูลนิธิไทยคมร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มูลนิธิไทยคมจัดทำบอร์ดและสื่อสิ่งพิมพ์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2550 มูลนิธิไทยคมได้จัดทำบอร์ด และสื่อสิ่งพิมพ์ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยบอร์ดถวายพระพรได้จัดบริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ และนอกจากนั้นได้ลงคำถวายพระพรในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2550 เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน boffice/store/news/newssub-7.gif (1) บอร์ดถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ<br>(2) พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมคำถวายพระพรที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2550