Home | Contact Us | Site Map | ENGLISH 
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
จัดกิจกรรม ‘You Can Do It เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง’ ให้กับ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 – วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
การคัดเลือกเยาวชน ‘มูลนิธิไทยคม เอฟเอ คัพ ฟุตบอลแคมป์ 2014’ รอบสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 – วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
จัดกิจกรรม ‘You Can Do It เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง’ ให้กับ รร.ประสาทวิทยาคาร รร.สุรวิทยาคาร และ รร.สิรินธร จ.สุรินทร์
 
 

 
 

 

      
   
  มูลนิธิไทยคม 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-949-2694 โทรสาร 02-949-2677
Since : Oct 08 : Version 4 >