Home | Contact Us | Site Map | ENGLISH 
17 พ.ค.
คัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการมูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2015 ณ สนามมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น
27-29 พ.ค.
ค่ายธรรม(ะ)ทันที 4 ณ วัดเจดีย์ทอง จ.นครนายก
 
 

 
 
 

 

      
   
  


มูลนิธิไทยคม 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-949-2694 โทรสาร 02-949-2677
Since : Oct 08 : Version 4 >